english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 2. czerwiec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ wybranych czynników na wystąpienie chorób alergicznych w badaniu kohorty urodzeniowej
Ewa Duczmal, Anna Bręborowicz, Tomasz Duczmal

Wprowadzenie. W ostatnich latach XX wieku, w wielu rozwiniętych
krajach świata, gwałtownie wzrosła liczba chorób alergicznych, osiągając
rozmiary pandemii. W chwili obecnej za przyczynę wzrostu występowania
chorób atopowych uważa się przede wszystkim zmianę warunków
środowiskowych.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników na wystąpienie chorób
alergicznych w badaniu kohorty urodzeniowej.
Materiał i metody. Badanie prospektywne dotyczy kohorty urodzeniowej
450 noworodków, urodzonych od lipca 2005 do końca czerwca
2006 r. w Oddziale Położniczym Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie.
U wszystkich noworodków oznaczono stężenie immunoglobuliny E
w krwi pępowinowej (cbIgE). W 6., 12. i 18. m.ż. dzieci, przy pomocy
kwestionariusza (86 pytań), uzyskano dane na temat: stanu zdrowia dzieci,
rodzinnego i osobniczego obciążenia atopią, ekspozycji na czynniki
środowiskowe. Przeprowadzono analizę statystyczną, oceniającą łączny
wpływ badanych czynników na wystąpienie chorób alergicznych.
Wyniki. Objawy choroby alergicznej wystąpiły u 39% dzieci. Częściej
chorowali chłopcy (po regresji logistycznej OR 1,9; 95% CI 1,16-3,11),
dzieci, których rodzeństwo miało objawy atopii (OR 2,73; 95% CI 1,44-
5,17) oraz dzieci, u których w I stopniu pokrewieństwa stwierdzono
dodatnie testy skórne (OR 2,34; 95% CI 1,19-4,64). Objawy: sapki
(OR 1,99; 95% CI 1,01-3,92), kolki (OR 2,20; 95% CI 1,26-3,83) i wysypki
(OR 1,85; 95% CI 0,91-3,75) w okresie noworodkowym, zakażenia do
3 m.ż. (OR 2,25; 95% CI 1,36-3,70), jak również zakażenia w ciąży
(OR 1,87; 95% CI 0,99-3,52) i sztuczne karmienie do 6. m.ż. [mieszanki
mleczne (OR 2,00; 95% CI 1,07-3,72) oraz stosowanie hydrolizatów
(OR 19,24; 95% CI 8,02-46,15)] sprzyjały wystąpieniu choroby alergicznej,
przy czym częściej chorowały dzieci z wykrywalnym stężeniem cbIgE
(OR 3,47; 95% CI 2,10-5,73).
Wnioski. W 18-miesięcznej obserwacji kohorty urodzeniowej stwierdzono
dodatnią korelację między wystąpieniem objawów choroby alergicznej
a atopią u rodzeństwa, dodatnimi testami skórnymi w I stopniu
pokrewieństwa, płcią męską, poziomem cbIgE, zakażeniami w ciąży, infekcjami
do 3. m.ż., karmieniem sztucznym do 6. m.ż. i objawami sapki,
kolki i wysypek w okresie noworodkowym.

słowa kluczowe: kohorta urodzeniowa, choroby alergiczne, czynniki środowiskowe, immunoglobulina E, krew pępowinowa, birth cohort, allergic diseases, environmental factors, immunoglobulin E, cord blood

strony: od 96 do 104szacunkowy czas pobierania pliku (488 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:99321695[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.