english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
MeDALL: Mechanizmy powstawania alergii: zintegrowane podejście – od fenotypów do medycyny systemowej
Marek L. Kowalski i wsp.

Źródła epidemii chorób IgE-zależnych (alergicznych) nie zostały jeszcze
w pełni poznane. Projekt MeDALL (Mechanizmy powstawania alergii)
ma na celu uzyskanie nowej wiedzy na temat mechanizmów, które
zapoczątkowują rozwój alergii i opracowanie sposobów wczesnego jej
rozpoznawania, zapobiegania i leczenia. Aby zrozumieć, jak splot czynników
molekularnych i środowiskowych może doprowadzić do rozwoju
skomplikowanych chorób alergicznych, konieczna jest nowa definicja
fenotypu i integratywne translacyjne podejście do problemu. Nowe,
przewidziane do realizacji etapami i zakrojone na szeroką skalę kompleksowe
(integrative) badania będą prowadzone przez zespół odpowiednio
dobranych specjalistów w dziedzinie alergii, epidemiologii, biochemii
alergenów, immunologii, biologii molekularnej, epigenetyki, genomiki
funkcjonalnej, bioinformatyki, biologii systemowej i ilościowej (computational
and systems biology). Proponowane są następujące etapy: 1) identyfikacja
“klasycznych” i “nowych” fenotypów w bieżących kohortach
urodzeniowych; 2) gromadzenie wiedzy na temat mechanizmów IgEzależnych
chorób alergicznych w bieżących kohortach urodzeniowych
i u dzieci z Karelii; 3) walidacja i zmiana definicji klasycznych i nowych fenotypów
IgE-zależnych chorób alergicznych oraz 4) wdrożenie wyników
biologii systemowej do opieki zdrowotnej z uwzględnieniem aspektów
społecznych. Wynikiem realizacji projektu MeDALL będzie:
– lepsze zrozumienie fenotypów alergicznych, dzięki czemu kompleksowo
rozszerzona zostanie wiedza na temat związanych z genomem
i czynnikami środowiskowymi determinantów chorób alergicznych;
– stworzenie nowych narzędzi rozpoznawania alergii, wyznaczenie
celów badań dla powstania nowych możliwości leczenia chorób alergicznych
i zapobiegania im;
– poprawa zdrowia mieszkańców Europy, a także zwiększenie konkurencyjności
i możliwości innowacyjnych Europy, z uwzględnieniem
problemów zdrowia światowego i kwestii etycznych.

słowa kluczowe: MeDALL, mechanizmy, alergia, IgE, medycyna systemowa, proteomika, epigenetyka, transkryptomika, wczesne rozpoznanie, profilaktyka, Program Ramowy 7, mechanisms, allergy, IgE, systems medicine, proteomics, epigenetics, transcriptomics, early diagnosis, pr

strony: od 3 do 11szacunkowy czas pobierania pliku (1043 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2106634179[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.