english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny



 Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego




tom 16. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki pomiarów stężeń pyłków roślin w powietrzu atmosferycznym Łodzi
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Częstość alergii pyłkowej, szczególnie wśród mieszkańców
dużych aglomeracji miejskich, wywołuje wzrost zainteresowania
stężeniami alergogennego pyłku roślin i zarodników pleśni
w powietrzu.
Cel. Celem pracy była analiza stężeń dwudziestu rejestrowanych
alergogennych taksonów pyłku roślin i dwóch zarodników grzybów
pleśniowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2009.
Materiał i metody. Badania prowadzono w centrum Łodzi w oparciu
o metodę wolumetryczną w systemie 7-dniowym.
Wyniki. W uzyskanym materiale liczebnie dominowały zarodniki
spor grzybowych Alternaria i Cladosporium, następnie pyłku drzew,
potem roślin zielnych. Jako pierwsze 3 marca 2009 roku pojawiły się
ziarna leszczyny. Sosnowate były ostatnimi taksonami drzew w opadzie,
które utrzymywały się do końca lipca. Pyłek brzozy, odnotowany
w dniach 02.04-22.05, utrzymywał się w powietrzu przez 50 dni.
Najwyższe sumy roczne spośród ocenianych taksonów drzew osiągnęły
sosnowate (Pinaceae), brzoza (Betula), następnie dąb (Quercus)
i olsza (Alnus). Wśród roślin zielnych dominowały liczebnie:
pokrzywa (Urtica), trawy/zboża (Poaceae/Cerealia), bylica (Artemisia),
szczaw (Rumex). Z początkiem maja stwierdzono obecność pyłku
traw/zbóż, który utrzymywał się do połowy września. Najdłużej był
obecny w preparatach pyłek babki, który stwierdzono przez 144 dni.
Wśród taksonów roślin zielnych wykazano też obecność ambrozji w
dniach 08.08-21.09. Sumaryczny udział stężeń pyłku drzew był niższy
niż we wcześniejszym sezonie, natomiast rośliny zielne osiągnęły
wyższe stężenia.
Wniosek. Wyniki badań uzyskane w Łodzi w roku 2009 nie wskazują
na istotne wzrosty stężeń aeroplanktonu, ani na przedłużenie
okresu kwitnienia roślin o znaczeniu alergogennym (obserwowane
w krajach zachodnich), które mogłyby wskazywać na efekty ocieplenia
klimatu w Polsce centralnej.

słowa kluczowe: pyłek roślin, sezon pyłkowy, aerobiologia, Cladosporium, Alternaria, środowisko miejskie, Łódź, Polska, pollen, pollen season, aerobiology, Cladosporium, Alternaria, urban area, Lodz, Poland

strony: od 37 do 43



szacunkowy czas pobierania pliku (406 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:82261474[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.