english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Aktywność przeciwbakteryjna krótkich lipopeptydów wobec klinicznych szczepów Staphylococcus aureus
Małgorzata Dawgul, Wioletta Barańska-Rybak, Katarzyna Greber, Łukasz Guzik, Roman Nowicki, Jerzy Łukasiak, Wojciech Kamysz

Wprowadzenie. Kolonizacja gronkowcem złocistym (Staphylococcus
aureus, SA) stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ropnych chorób
skóry. Powszechne nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum
powoduje powstawanie szczepów wieloopornych. Obserwuje się
rozwój oporności bakterii na antybiotyki β-laktamowe, linkozamidy,
makrolidy oraz streptograminy. Od chorych ze zdiagnozowanymi zakażeniami
gronkowcowymi izolowane są szczepy metycylino- (MRSA)
i wielooporne. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania nowych związków
aktywnych wobec SA. Ciekawą alternatywą dla konwencjonalnych
antybiotyków wydają się być krótkie syntetyczne lipopeptydy
wykazujące wysoką aktywność wobec wielu szczepów bakterii.
Cel. Określenie aktywności mikrobiologicznej krótkich lipopeptydów
wobec klinicznych szczepów gronkowca złocistego.
Materiał i metody. Na 20 szczepach klinicznych SA, wyizolowanych
od pacjentów Kliniki Dermatologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, przeprowadzono oznaczenia minimalnego stężenia
hamującego wzrost badanego szczepu (MIC) za pomocą metody
seryjnych rozcieńczeń w bulionie Mueller Hinton II oraz minimalnego
stężenia bakteriobójczego (MBC). Oznaczenia wykonano dla
pięciu syntetycznych lipopeptydów: Palm-KK-NH2, Palm-KKK-NH2,
Palm-KKKK-NH2, Palm-KG-NH2, Palm-KGK-NH2 oraz czterech antybiotyków
konwencjonalnych: chloramfenikolu, erytromycyny, penicyliny
G oraz wankomycyny.
Wyniki. Syntetyczne lipopeptydy wykazywały wysoką aktywność
przeciwgronkowcową w stosunku do wszystkich badanych szczepów,
w tym opornych na chloramfenikol, erytromycynę i penicylinę G.
Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują duży potencjał krótkich lipopeptydów
jako środków przeciwgronkowcowych stosowanych
w przyszłości w terapii miejscowej.

słowa kluczowe: lipopeptydy, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, gronkowiec złocisty, lipopeptides, antimicrobial peptides, Staphylococcus aureus

strony: od 31 do 36szacunkowy czas pobierania pliku (284 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:58191053[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.