english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 1. marzec 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rozległa martwica skóry u pacjentki z zespołem antyfosfolipidowym i niedokrwistością hemolityczną
Weronika Kleczyńska, Aleksandra Matyja-Bednarczyk, Grzegorz Dyduch, Jacek Musiał

Zespół antyfosfolipidowy (APS) to choroba autoimmunizacyjna objawiająca
się zakrzepicą tętniczą i/lub żylną oraz niepowodzeniami
położniczymi wraz z krążącymi w ustroju przeciwciałami antyfosfolipidowymi.
Manifestacje skórne tego zespołu są różnorodne. Wielokrotnie
wskazywano na współistnienie APS i układowych zapaleń naczyń,
jednakże podłoże takiej współzależności pozostaje nieznane. Poniżej
przedstawiony przypadek dotyczy pacjentki z niedokrwistością hemolityczną,
rozległą martwicą skóry w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego
oraz podejrzeniem mikroskopowego zapalenia naczyń. U chorej
stwierdzono m.in. obecność antykoagulantu toczniowego, przeciwciał
antykardiolipinowych w obu klasach (IgG i IgM) i przeciwciał przeciw β2
glikoproteinie I w klasie IgM. Natomiast w badaniu histopatologicznym
wycinka skórnego stwierdzono wykrzepianie w naczyniach splotu powierzchownego
z obecnością w świetle naczyń złogów immunologicznych,
bez cech charakterystycznych dla zapalenia naczyń. Na podstawie
obrazu klinicznego i wyników badań dodatkowych rozpoznano zespół
antyfosfolipidowy. Nie można było jednak wykluczyć komponentów zapalenia
naczyń z uwagi na obecność przeciwciał anty-MPO. W leczeniu
zastosowano m.in. heparynę drobnocząsteczkową, metyloprednizolon
oraz erytropoetynę z uwagi na brak zgody chorej na leczenie preparatami
krwiozastępczymi (ze względu na jej przekonania religijne, tj. przynależność
do Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy). W miejscu wybroczyn
rozwinęła się sucha, a następnie rozpływna martwica. Pacjentka
konsekwentnie odmawiała zaproponowanego leczenia chirurgicznego
i przeszczepów skóry, gdyż wymagałoby to wyrażenia zgody na ewentualne
przetoczenie preparatów krwiopochodnych. Wybrała alternatywny
sposób leczenia (ozonoterapię), w trakcie której doszło do powikłań
w postaci sepsy Pseudomonas aeruginosa, ostrej niewydolności nerek,
niedokrwienia centralnego systemu nerwowego, krwawienia z dolnego
odcinka przewodu pokarmowego, wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
oraz ostatecznie zgonu. Powyższy przypadek ukazuje trudności
w diagnostyce różnicowej chorób autoimmunizacyjnych.

słowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układowy, martwica skóry, niedokrwistość hemolityczna, antiphospholipid syndrome, systemic lupus erythematosus, skin necrosis, hemolytic anemia

strony: od 44 do 48szacunkowy czas pobierania pliku (489 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:99321695[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.