english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ peptydów przeciwdrobnoustrojowych na biofilm Candida
Małgorzata Dawgul, Wioletta Barańska-Rybak, Sylwia Bielińska, Roman Nowicki, Wojciech Kamysz

Wprowadzenie. Patogeneza zakażeń grzybiczych człowieka najczęściej
związana jest z powstawaniem biofilmu Candida albicans na: skórze,
błonach śluzowych oraz stosowanych materiałach medycznych,
tj. cewnikach lub stentach. W warunkach naturalnych drobnoustroje
przylegają do powierzchni w organizmie ludzkim i produkują zewnątrzkomórkowe
polisacharydy. W efekcie powstaje zorganizowana trójwymiarowa
struktura charakteryzująca się zwiększoną opornością na stosowane
środki przeciwgrzybicze, co jest przyczyną szeregu komplikacji
terapeutycznych. W związku z tym poszukiwanie nowych substancji
aktywnych wobec zorganizowanych struktur stanowi pilną potrzebę
współczesnej medycyny.
Cel. Celem niniejszej pracy badawczej było oszacowanie wartości naturalnych
antybiotyków peptydowych jako potencjalnych środków do
zwalczania biofilmu Candida.
Materiał i metody. W toku badań wykorzystano szczep referencyjny
Candida albicans ATCC 10231 oraz następujące związki peptydowe:
Citropinę 1.1, lipopeptydy Palm-KK-NH2 i Palm-RR-NH2, Tachyplezynę 3
oraz Temporynę A. Badano wpływ ww. związków na biofilm Candida
oraz na zdolności adhezyjne komórek drożdżaka do fragmentów cewnika
urologicznego.
Wyniki. Wszystkie spośród przebadanych antybiotyków peptydowych
okazały się aktywne w stosunku do komórek drożdżaka po adhezji,
jak również względem dojrzałego biofilmu. Związki wykazały również
zdolność zapobiegania formowaniu struktury biofilmu. Najaktywniejszymi
peptydami były lipopeptydy oraz Tachyplezyna 3.
Wnioski. Uzyskane wyniki zachęcają do dalszych badań aktywności
peptydów przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu formowanego
przez drożdżaki z rodzaju Candida.

słowa kluczowe: biofilm, Candida, peptydy przeciwdrobnoustrojowe, antimicrobial peptides

strony: od 220 do 225szacunkowy czas pobierania pliku (156 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.