english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Testy aktywacji bazofili w diagnostyce pokrzywkowo-obrzękowej postaci nadwrażliwości na aspirynę
Magdalena Kujawiak, Zuzanna Lech, Joanna Makowska, Barbara Bieńkiewicz, Marek L. Kowalski, Janina Grzegorczyk

Wprowadzenie. Reakcje nadwrażliwości stanowią około 20-25%
wszystkich niepożądanych działań leków, z czego nadwrażliwość na aspirynę
(ASA) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), występuje
w około 25% przypadków. Test prowokacyjny to najlepszy i, obok wywiadu
jedyny sposób potwierdzenia lub wykluczenia nadwrażliwości na ASA
i inne NLPZ. Alternatywnymi metodami diagnostycznymi są testy in vitro.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu aspiryny na ekspresję CD63
na bazofilach krwi obwodowej oraz na uwalnianie histaminy przez
bazofile u chorych z pokrzywkowo-obrzękową postacią nadwrażliwości
na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (P-O/ASA)
w porównaniu do osób zdrowych (OZ) bez nadwrażliwości.
Materiał i metody. Badaniem objęto 20 pacjentów z P-O/ASA oraz 10
osób zdrowych, niewykazujących nadwrażliwości na aspirynę i inne NLPZ.
Ocenę ekspresji CD63 przeprowadzono w cytometrze przepływowym.
Uwalnianie histaminy w zebranych nadsączach oceniono metodą ELISA.
Wyniki. Czułość zmiany ekspresji CD63 na bazofilach w rozpoznaniu
nadwrażliwości na aspirynę w stężeniach 1μM, 20μM i 200μM
wyniosła odpowiednio: 35,5%, 45% i 45%, natomiast swoistość dla
tych samych stężeń ASA wyniosła odpowiednio: 90%, 80% i 60%.
Dla wszystkich testowanych stężeń aspiryny z wyjątkiem najwyższego
(200μM), jako nieswoiście aktywującego ekspresję CD63, także
w grupie kontrolnej osób zdrowych, w oparciu o odpowiedź na przynajmniej
1 stężenie aspiryny, czułość wyniosła 45% a swoistość 80%.
Czułość dla testu oceniającego uwalnianie histaminy wyniosła 60%,
swoistość natomiast 66,5%. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy ekspresją
CD63 na bazofilach a uwalnianiem histaminy.
Wnioski. Nasze badania wskazują na stosunkowo niską wartość
diagnostyczną obu przeprowadzonych testów. Wartość oceny ekspresji
CD63 na bazofilach krwi obwodowej wydaje się być wyższa niż
wartość oceny uwalniania histaminy. Jednakże test ten może służyć
jedynie jako test potwierdzający rozpoznanie, nie zaś rutynowy test
diagnostyczny.

słowa kluczowe: drug hypersensitivity, aspirin, basophil activation test, (BAT), histamine, urticaria

strony: od 214 do 220szacunkowy czas pobierania pliku (291 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:59191063[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.