english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Karmienie piersią w rodzinach obciążonych i nieobciążonych chorobami alergicznymi
Anna Stańczyk-Przyłuska, Daniela Giurowa, Małgorzata Stańczyk, Jerzy Arendarczyk, Marek L. Kowalski, Krzysztof Zeman, Jan Wilczyński

Wprowadzenie. Karmienie piersią jest zalecanym sposobem żywienia
niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia. Ponadto przez wielu
autorów uważane jest za formę pierwotnej prewencji rozwoju niektórych
chorób atopowych, zwłaszcza w 1. roku życia dziecka.
Cel. W pracy oceniono częstość i czas trwania karmienia piersią dzieci
urodzonych w rodzinach z dodatnim wywiadem alergicznym w porównaniu
do rodzin z ujemnym wywiadem.
Materiał i metody. Badaniem objęto 503 dzieci uczestniczących
w europejskim programie badawczym EuroPrevall – food allergy
across Europe. W badanej populacji 41,1% stanowiły dzieci urodzone
w rodzinach obciążonych chorobami alergicznymi.
Wyniki. Zdecydowana większość matek (ponad 90%) rozpoczynała
karmienie piersią w pierwszych dobach po porodzie. W kolejnych
miesiącach życia odsetek dzieci karmionych piersią systematycznie
malał. Tendencja ta była bardziej wyraźna w rodzinach nieobciążonych
chorobami alergicznymi, a różnice pomiędzy grupami były
w większości punktów czasowych znamienne statystycznie. Karmienie
piersią najsilniej związane było z poziomem wykształcenia matek. Kobiety
z wyższym wykształceniem karmiły częściej i dłużej niż kobiety
z wykształceniem ponadmaturalnym, średnim i podstawowym.”
zmieniamy na zdanie „W porównaniu z kobietami z niższym wykształceniem,
matki z wykształceniem wyższym karmiły dłużej (6,82 m-ca vs
3,51 m-ca) i częściej (92% vs 73%) w 1. miesiącu życia dzieci.
Wnioski. Dzieci z rodzin obciążonych atopią są częściej i dłużej karmione
piersią niż dzieci urodzone w rodzinach z negatywnym wywiadem
atopowym. Poziom wykształcenia matek wpływa istotnie na
decyzję o podjęciu i kontynuowaniu karmienia piersią.

słowa kluczowe: karmienie piersią, niemowlęta, dodatni atopowy wywiad rodzinny, ujemny atopowy wywiad rodzinny, breastfeeding, infants, positive atopy family history, negative atopic family history

strony: od 208 do 213szacunkowy czas pobierania pliku (723 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1464624127[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.