english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 4. grudzień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym koreluje ze zmianą FEV1 w próbie odwracalności obturacji oskrzeli u dzieci chorych na astmę
Daniela Gjurow-Podlecka, Paweł Majak, Izabela Kałuzińska-Parzyszek, Joanna Jerzyńska, Iwona Stelmach

Wprowadzenie. Dostępnych jest wiele doniesień wskazujących na
pomiar stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) jako
parametru korelującego z nasileniem zapalenia w drogach oddechowych,
rzeczywiste znaczenie kliniczne tego markera jednak nie zostało
jednoznacznie potwierdzone.
Cel. Celem badania była ocena zależności pomiędzy FeNO a ΔFEV1
w próbie rozkurczowej oraz nasileniem objawów klinicznych i jakością
życia ocenionych w punktowej skali opartej o Pediatryczny Kwestionariusz
Badający Jakość Życia (PAQLQ(S)) według Juniper u dzieci chorych
na astmę .
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 101 dzieci, w wieku
7-18 lat, chorych na astmę, leczonych co najmniej 6 miesięcy przed
pierwszą wizytą. U dzieci wykonano badanie spirometryczne z próbą
odwracalności obturacji, dokonano pomiaru FeNO oraz oceniono jakość
życia dziecka przy pomocy PAQLQ(S).
Wyniki. Wykazano istotną statystycznie korelację pomiędzy ΔFEV1% w
próbie odwracalności obturacji oraz FeNO. Zależność ta była większa
u pacjentów ze współistniejącym ANN. Analizę uzupełniono o ocenę
krzywej ROC, wykazując znamienną zależność pomiędzy FeNO a istotnym
(>12%) wzrostem FEV1. Istotny wzrost FEV1 determinował wyższe
wartości FeNO, szczególnie u pacjentów ze współistniejącym ANN.
Nie wykazano istotnych zależności pomiędzy PAQLQ(S) a ΔFEV1% oraz
wartościami FeNO. Stwierdzono obecność ujemnej korelacji pomiędzy
ΔFEV1% i domeną aktywności kwestionariusza (R=-0,271; P=0,006)
– wraz z większą względną zmianą FEV1% obserwowano większe
ograniczenia aktywności fizycznej.
Wnioski. Pomiar FeNO może być pomocny w monitorowaniu astmy
u dzieci, jednak wynik tego pomiaru powinien być interpretowany
zawsze w aspekcie konkretnej sytuacji klinicznej z uwzględnieniem
fenotypu astmy i chorób współistniejących, takich jak alergiczny nieżyt
nosa.

słowa kluczowe: astma, dzieci, odwracalność obturacji, FeNO, asthma, children, bronchial reversibility test

strony: od 203 do 207szacunkowy czas pobierania pliku (199 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4113743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.