english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 3. wrzesień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Czy owoce morza stanowią istotny alergen pokarmowy na Górnym Śląsku?
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Wzrost spożycia mięsa ryb może prowadzić do wzrostu
częstości występowania objawów alergii na białka ryb/owoców
morza.
Cel. Ocena udziału alergenów mięsa ryb i owoców morza w alergii
pokarmowej oraz charakterystyka kliniczna chorych z objawami alergii
na mięso ryb i/lub owoców morza.
Materiał i metody. 238 chorych (146 kobiet i 92 mężczyzn) w wieku
śr. 40,95±13,31 lat, u których w przeszłości wystąpiły/występowały
reakcje nadwrażliwości pokarmowej. Badanie obejmowało część
ankietową, punktowe testy skórne z alergenami owoców morza.
U wybranych chorych wykonano również testy z pokarmami metodą
prick by prick oraz oznaczono w surowicy stężenia sIgE skierowanych
przeciwko wybranym alergenom pokarmowym.
Wyniki. Stwierdzono następujące objawy nadwrażliwości na owoce
morza (n=18, 7,56%): pokrzywkę uogólnioną (n=9; 50%), anafilaksję
(n=4; 22,22%), obrzęk naczynioruchowy (n=2; 11,11%), objawy
żołądkowo-jelitowe (n=2; 11,11%), zespół alergii jamy ustnej (n=1,
5,56%). 22,2% (n=4) wskazało na owoce morza jako jedyny pokarm,
po którym występowały objawy nadwrażliwości. 50% reakcji nadwrażliwości
(n=9) rozpoczęło się przed upływem godziny od momentu
spożycia pokarmu, rzadziej przed upływem 12 godzin (n=7; 38,89%).
Jedynie w 2 przypadkach (11,11%) początek wystąpienia objawów
przekraczał 12 godzin. Stężenia swoistych IgE skierowanych przeciwko
alergenom mięsa ryb i innych owoców morza wykazały wartości stężeń
mieszczących się w co najmniej 2 klasie (0,7-3,5 kU/l) u 3 badanych
osób (16,7%).
Wnioski. Ze względu na niskie spożycie objawy nadwrażliwości na
mięso ryb i owoców morza stanowią stosunkowo rzadki problem
w populacji Górnego Śląska. Większość reakcji nadwrażliwości na owoce
morza rozpoczyna się w krótkim czasie od ich spożycia. W analizie
przyczyn reakcji anafilaktycznych należy wziąć również pod uwagę
owoce morza.

słowa kluczowe: alergia pokarmowa, owoce morza, alergia na mięso ryb, food allergy, seafood, fish allergy

strony: od 139 do 143szacunkowy czas pobierania pliku (171 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.