english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 3. wrzesień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Nadwrażliwość natychmiastowa na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Wzorce objawów, typy reakcji i towarzyszące cechy atopii
Michał Kurek, Violetta Grycmacher-Łapko, Ewa Janowska, Małgorzata Wiśniewska, Krzysztof Safranow

Założenia. Proponowanych jest sześć wzorców objawów nadwrażliwości
natychmiastowej na NLPZ. Pierwsze cztery dotyczą reakcji na
wiele leków, które hamują cyklooksygenazę. Pozostałe opisują nadwrażliwość
na pojedynczy lek, która może mieć charakter alergiczny.
Cel. Przydatność proponowanej klasyfikacji oceniono u 50 zgłaszających
się kolejno pacjentów nadwrażliwych na NLPZ. Częstość
występowania cech atopii oceniono w grupie osób nadwrażliwych
i porównywalnej grupie kontrolnej ochotników tolerujących NLPZ.
Materiał i metody. Do badania włączono 50 pacjentów oraz dobraną
pod względem wieku i płci grupę 50 zdrowych ochotników.
Nadwrażliwość na NLPZ rozpoznawano w oparciu o przekonujący
wywiad wskazujący na pojawianie się objawów lub ich zaostrzeń
po przyjęciu tego samego lub innego NLPZ mogącego wywołać reakcję
krzyżową. W razie potrzeby zależność przyczynowo-skutkową
potwierdzano wynikiem pojedynczej ślepej, kontrolowanej placebo,
prowokacji doustnej (SBPCC). Chorobę atopową rozpoznano, identyfikując
jeden lub więcej jej fenotypów. Uwzględniono też rozpoznania
innej alergii IgE-zależnej oraz co najmniej jeden wynik dodatni
przesiewowych testów punktowych z 16 potencjalnymi alergenami.
Częstość występowania choroby atopowej, jak też pozostałych cech
w badanych grupach, porównano przy pomocy testu Fishera.
Wyniki. Objawy reakcji na NLPZ odpowiadały wzorcom: typu
1 (12%), typu 2 (2%), typu 3 (18%), typu 4 (30%), typu 5 (28%) i typu
6 (10%). Chorobę atopową, dodatni wynik co najmniej jednego testu
punktowego lub obecność co najmniej jednej z tych cech rozpoznawano
częściej u osób nadwrażliwych na NLPZ (p=0,0016; p=0,041;
p=0,0018).
Wnioski. Mimo że u 30% pacjentów rozpoznano reakcje mieszane
(typ 4), potwierdzono przydatność praktyczną ocenianej klasyfikacji.
Choroba atopowa i wzmożona reaktywność skóry są związane z nadwrażliwością
na NLPZ.

słowa kluczowe: NLPZ, nadwrażliwość, wzorce objawów, anafilaksja, cechy atopii, NSAIDs, hypersensitivity, reaction patterns, anaphylaxis, atopy trait

strony: od 118 do 124szacunkowy czas pobierania pliku (187 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3813742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.