english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 3. wrzesień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Szkolenie podyplomowe
Psychodermatologia w alergologii
Anna Zalewska-Janowska

Liczne badania wskazują na istotną rolę stresujących wydarzeń życiowych
oraz czynników psychoneuroimmunologicznych w przebiegu
wielu alergicznych chorób skóry, w tym atopowego zapalenia skóry
(AZS), pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego i wyprysku kontaktowego.
U chorych na AZS wykazano, że stres upośledza czynność bariery
naskórkowej oraz sprzyja przekierowywaniu odpowiedzi układu
odpornościowego w stronę limfocytów Th2. Uwalniane neuropeptydy
powodują obniżenie progu świądowego i silny odruch drapania, nasilając
zapalenie neurogenne. Interwencje psychologiczne zmniejszające
stres wywierają korzystne działanie, prowadząc zarówno do poprawy
samopoczucia, jak i stanu skóry chorych. Stres może wywoływać pokrzywkę
ostrą oraz być jednym z czynników przyczynowych pokrzywki
przewlekłej. Stwierdzono, że aż 81% badanych wiązało wystąpienie
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej ze stresującymi wydarzeniami
życiowymi. Wykazano, że u chorych na idiopatyczną pokrzywkę przewlekłą
istotnie częściej występowały zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
duża depresja oraz osobowość obsesyjno-kompulsyjna i lękliwa w
porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. HRQL oceniana przez chorych
na idiopatyczną pokrzywkę przewlekłą jest znacznie obniżona w porównaniu
ze zdrową populacją, a porównywalna z wartościami uzyskiwanymi
w grupie chorych na przewlekłą niewydolność serca. Stresujące
wydarzenia życiowe bardzo często wydawały się być czynnikiem
sprawczym obrzęku naczynioruchowego, co skutkowało tym, że przez
wiele lat był on nazywany obrzękiem angioneurotycznym. Jednakże
naukowa weryfikacja tego związku wymaga dalszych badań. Wyprysk
kontaktowy należy do grupy chorób skóry silnie obniżających HRQL,
zwłaszcza gdy zmiany są zlokalizowane na rękach i zakłócają w ten
sposób bardzo istotnie aktywność zawodową i rekreacyjną pacjentów,
ingerując w ich życie codzienne.

słowa kluczowe: psychodermatologia, alergia, psyche, skóra, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk, psychodermatology, allergy, psyche, skin, atopic dermatitis, urticaria, angioedema, eczema

strony: od 109 do 117szacunkowy czas pobierania pliku (143 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.