english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 1. marzec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa u dzieci. I. Porównanie objawów klinicznych i składu cytogramu nosa
Krystyna Twarduś, Grzegorz Lis

U niektórych dzieci z nieżytem nosa w połączeniu z testami alergicznymi
jest możliwe rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa (ANN).
U pozostałych bez uczuleniowego podłoża dolegliwości (po wykluczeniu
innych rzadszych przyczyn) proponowane jest rozpoznanie
niealergicznego nieżytu nosa (Non-ANN).
Cel pracy. Ustalenie wzajemnej zależności ANN i Non-ANN u dzieci
szkolnych, wykrycie objawów klinicznych oraz zmian w cytogramie
nosa różnicujących te dwa schorzenia.
Materiał i metody. W standaryzowanym badaniu kwestionariuszowym
i klinicznym ustalano objawy ze strony układu oddechowego,
jak również wpływ czynników środowiskowych na ich obecność.
Skórne testy alergiczne typu prick z 10 aeroalergenami oraz analiza
składu komórkowego wymazu z błony śluzowej nosa (cytogramu)
służyły jako dodatkowe kryteria oceniające.
Wyniki. Przewlekły nieżyt nosa stwierdzono u 112 (71%) z 141
dzieci zakwalifikowanych do badań. Spośród 112 dzieci u 63 (56%)
ustalono ANN, a u 49 (44%) – Non-ANN. Eozynofilowy nieżyt nosa
(>10% eozynofili w cytogramie) był obecny u wszystkich dzieci
z ANN i u 90% (44/49) z Non-ANN. Względne ryzyko wystąpienia
objawów spojówkowych było nieco niższe dla Non-ANN niż dla
ANN (IS=0,480; 95% PU: 0,223-1,033; p=0,060), natomiast spośród
objawów ze strony nosa tylko jego obturacja w ostatnim tygodniu była
znamiennie częstsza w Non-ANN (IS=3,791; 95% PU 1,578- 9,108;
p=0,003). Ryzyko objawów astmatycznych w ostatnim roku było
znamiennie zwiększone dla Non-ANN w porównaniu do ANN
(IS=2,653; 95% PU 1,151-6,112; p=0,022). Podobnie bierne palenie
tytoniu oraz obecność choroby alergicznej u rodzeństwa zwiększały
ryzyko wystąpienia Non-ANN u badanego dziecka, odpowiednio:
IS=2,909; 95% PU 1,154-7,332; p=0,024 oraz IS=2,468; 95%
PU 1,048-5,809; p=0,039.
Wnioski. Względna częstość oraz kliniczny przebieg są podobne dla
ANN i Non-ANN u dzieci szkolnych, ale prawdopodobieństwo obturacji
nosa i objawów astmatycznych jest wyższe w Non-ANN. Bierne
palenie zwiększa ryzyko obecności Non-ANN u dzieci.

słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, niealergiczny nieżyt nosa, objawy astmatyczne, eozynofila błony śluzowej nosa, dzieci szkolne, allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, wheezing, eosinophilic rhinitis, schoolchildren

strony: od 42 do 50szacunkowy czas pobierania pliku (812 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1635226147[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.