english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Związek polimorfizmu -1055C/T genu IL13 z atopowym zapaleniem skóry
Joanna Narbutt, Karolina Przybyłowska, Marcin Zakrzewski, Iwona Stelmach, Piotr Kuna,

Wprowadzenie. Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą,
zapalną dermatozą, często współistniejącą z innymi chorobami
atopowymi, takimi jak: astma, alergiczny nieżyt nosa bądź zapalenie
spojówek. Wśród wielu czynników etiopatogenetycznych podłoże
genetyczne, obejmujące polimorfizmy i mutacje w genach kodujących
białka zaangażowane w prawidłową budowę bariery naskórkowej
oraz w odpowiedź immunologiczną, jest przedmiotem wielu
prac badawczych. W patogenezie AZS szczególną rolę przypisuje się
cytokinom Th2-zależnym, w tym IL-13.
Cel pracy. Celem pracy była ocena polimorfizmu -1055 C/T regionu
promotorowego genu IL-13 u pacjentów z AZS, zamieszkujących teren
województwa łódzkiego.
Materiał i metody. Badaniom poddano 166 chorych na AZS oraz 205
osób z grupy kontrolnej, u których rozpoznanie choroby ustalono na
podstawie kryteriów Hanifina i Rajki. Nasilenie procesu chorobowego
u wszystkich dzieci zostało ocenione jako średnie (16-39) (SCORAD).
Analizę wariantów polimorficznych w regionie promotorowym genu
IL-13 przeprowadzono metodą RFLP-PCR.
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wykazała znacząco zmniejszone
ryzyko występowania AZS dla osobników o genotypie C/C oraz
nosicieli allela C, natomiast wskazała związek genotypu C/T oraz
nosicielstwa allela T z ryzykiem zachorowalności na AZS.
Wnioski. Wyniki własne oraz dane piśmiennictwa sugerują związek
wariantów polimorficznych genu dla IL-13 z ryzykiem wystąpienia
chorób atopowych i AZS w populacjach europejskich, w tym u mieszkańców
województwa łódzkiego.

słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, polimorfizm -1055 C/T genu IL13, patogeneza, atopic dermatitis, -1055 C/T IL-13 gene polymorphism, pathogenesis

strony: od 259 do 262szacunkowy czas pobierania pliku (110 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.