english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Warunki mieszkaniowe a akarofauna kurzu pochodzącego z budynków mieszkalnych
Łukasz Henszel, Elżbieta Kalisińska, Danuta Kosik-Bogacka, Wanda Kuźna-Grygiel

Cel pracy. Celem badań było określenie związku między typem
ogrzewania, liczbą lokatorów, obecnością osób z udokumentowaną
medycznie alergią i występowaniem zwierząt domowych a składem
gatunkowym i liczebnością roztoczy w 1 g pochodzącego z mieszkań
województwa zachodniopomorskiego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od października
do grudnia w latach 2004-2006. Zebrano 66 prób kurzu z miejsc
do spania: tapczanów, łóżek i materaców. Z prób kurzu roztocze izolowano
przy użyciu wypłaszarek Berlesego-Tüllgrena. Oprócz składu
taksonomicznego określono również liczebność roztoczy w 1 g kurzu.
Wyniki. W badanych próbach kurzu stwierdzono występowanie:
Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus, Euroglyphus maynei,
Hirstia sp., Chortoglyphus arcuatus, Lepidoglyphus destructor, Gohieria
fusa oraz Cheyletus sp. Liczebność roztoczy D. farinae i D.
pteronyssinus w 1 g kurzu w mieszkaniach ogrzewanych piecami kaflowymi
była większa niż w mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem,
a roztocza z rodzaju Cheyletus występowały w największej liczebności,
w przeliczeniu na 1 g kurzu, w mieszkaniach z kaloryferami.
Jednakże różnice między odpowiednimi liczebnościami nie zostały
potwierdzone statystycznie. Najwięcej taksonów roztoczy stwierdzono
w mieszkaniach z liczbą od trzech do pięciu lokatorów. Ponadto
wyraźnie większą liczebność roztoczy D. pteronyssinus odnotowano
w lokalach zamieszkałych przez osoby z alergią w porównaniu do
mieszkań z lokatorami bez alergii, ale różnice między średnimi wartościami
tego parametru nie były istotne. Jednakże wykryto statystycznie
potwierdzone związki między:
• liczebnością roztoczy (D. farinae i Cheyletus sp.) a typem ogrzewania,
• liczebnością D. pteronyssinus a liczbą lokatorów,
• liczebnością D. pteronyssinus a występowaniem osób z alergią.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają dużą częstość występowania
roztoczy kurzu domowego w miejscach do spania w mieszkaniach
północno-zachodniej Polski oraz związek typu ogrzewania i liczby lokatorów
ze składem oraz liczebnością akarofauny kurzu domowego.

słowa kluczowe: akarofauna, Glycyphagidae, Pyroglyphidae, roztocze alergogenne, acarofauna, allergic mites, Glycyphagidae, Pyroglyphidae

strony: od 252 do 258szacunkowy czas pobierania pliku (163 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.