english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 4. grudzień 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Częstość występowania i charakterystyka reakcji nadwrażliwości na pokarmy w populacji
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Paulina Jóźwiak, Barbara Rogala

Diagnostyka nadwrażliwości na pokarmy lub/i dodatki spożywcze
wciąż pozostaje jednym z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych
zagadnień praktycznej alergologii.
Cel pracy: Ocena częstości występowania nadwrażliwości pokarmowej
u dorosłych chorych pochodzących z różnych środowisk (duże
miasto, małe miasto, wieś) oraz szczegółowa charakterystyka najczęściej
zgłaszanych dolegliwości.
Metodyka: Do badania włączono 796 losowo wybranych osób z terenu
woj. śląskiego (Katowice, Ruda Śląska, Paniówki) – 457 kobiet i 339
mężczyzn, w wieku 18-75 (średnia wieku 41,5±13,9), które odpowiedziały
na ankietę obejmującą szczegółowy wywiad oraz objawy
występujące w związku przyczynowo-skutkowym ze spożyciem określonych
pokarmów.
Wyniki: 196 (24,62%) osób zaobserwowało u siebie reakcje niepożądane
po spożyciu określonych pokarmów. Najczęściej zgłaszane były
objawy ze strony przewodu pokarmowego (36,22%), w następnej
kolejności pokrzywka i/lub obrzęk naczynioruchowy (34,68%), anafilaksja
(18,36%), zespół alergii jamy ustnej (10,22%) oraz nasilenie
objawów atopowego zapalenia skóry (9,69%). Pokarmami najczęściej
wywołującymi objawy nadwrażliwości były truskawki (5,02%), mleko
krowie (3,28%) i orzechy (3,21%). U 14,2% ankietowanych współistniały
objawy chorób z kręgu atopii, przy czym znamiennie statystycznie
częściej u osób zgłaszających objawy nadwrażliwości pokarmowej
(33,67% vs. 6,44%). U tych osób znacznie częściej występowały
również objawy nadwrażliwości na leki (26,02% vs. 5,90%).
Wnioski: Na podstawie zebranych danych zaobserwowano, że odpowiednie
sformułowanie pytań ankiety pozwala, ze znacznym prawdopodobieństwem,
na wyodrębnienie grupy chorych, u których należy
poszerzyć diagnostykę nadwrażliwości na pokarmy. Najczęściej
zgłaszanymi przez chorych objawami nadwrażliwości pokarmowej
są objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz ostra pokrzywka.
Choroby atopowe i nadwrażliwość na leki współistnieją z nadwrażliwością
pokarmową i mogą stanowić czynnik ryzyka jej rozwoju.

słowa kluczowe: nadwrażliwość pokarmowa, alergia pokarmowa, częstość występowania nadwrażliwości pokarmowej, food hypersensitivity, food allergy, incidence of food hypersensitivity

strony: od 248 do 251szacunkowy czas pobierania pliku (130 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.