english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 2. czerwiec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Hipogammaglobulinemia u niemowląt i małych dzieci – charakterystyka kliniczna i immunodiagnostyczna
Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Anna Zelent, Aleksandra Dachtera, Anna Bręborowicz

Wprowadzenie. Hipogammaglobulinemia w wieku niemowlęcym
i wczesnodziecięcym stanowi istotny problem o charakterze klinicznym,
diagnostycznym i prognostycznym.
Cel pracy. Celem badania było określenie skali problemu hipogammaglobulinemii
na tle przypadków dzieci diagnozowanych w
kierunku niedoboru odporności oraz analiza częstości występowania
i rodzaju towarzyszących zakażeń i współistnienia innych schorzeń,
głównie chorób alergicznych.
Materiał i metody. W pracy przedstawiono analizę grupy 51 dzieci
wyłonionej w wyniku skriningu ukierunkowanego na wykrywanie
pierwotnych niedoborów odporności.
Wyniki. Hipogammaglobulinemia stwierdzona u 39 badanych dzieci
miała u 6 z nich (15%) charakter przejściowy. W 11 przypadkach
korelowała ona z ilościowymi odchyleniami w zakresie subpopulacji
limfocytów krwi obwodowej. Poza nawracającymi zakażeniami układu
oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry, najczęstszymi
schorzeniami współistniejącymi były choroby alergiczne – astma
oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry i alergia pokarmowa, występujące
aż u 41% dzieci.
Wnioski. Poszerzenie spektrum metod diagnostycznych, uwzględniające
ocenę czynnościową limfocytów, elementów odporności nieswoistej
i zaangażowanie immunogenetyki wniosłoby cenny wkład
do precyzyjnego ustalania definitywnego rozpoznania niedoboru
odporności.

słowa kluczowe: pierwotny niedobór odporności, przemijająca hipogammaglobulinemia niemowląt, alergia, dzieci, primary immunodeficiency, transient hypogammaglobulinemia of infancy, allergy, children

strony: od 121 do 132szacunkowy czas pobierania pliku (234 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4816853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.