english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej pacjentów z nadwrażliwością na jad osy – wpływ swoistej immunoterapii
Zuzanna Kłos, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński i wsp.

Wprowadzenie. Granzym B (GzmB) jest syntetyzowany głównie przez limfocyty cytotoksyczne (CTL) oraz komórki Natural Killer (NK), a także komórki tuczne.
Cel pracy. Celem pracy była ocena uwalniania Granzymu B przez leukocyty krwi obwodowej pacjentów uczulonych na jad osy, po stymulacji alergenami jadów w przebiegu pierwszej fazy immunoterapii swoistej jadem osy.
Materiał i metody. Badaniem objęto 9 pacjentów uczulonych na jad osy, z których 8 podjęło swoistą immunoterapię metodą ultra-rush. Leukocyty izolowano z krwi obwodowej i stymulowano jadem osy, jadem pszczoły i fMLP. GzmB w nadsączach po stymulacji komórek oznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Wyniki. W godzinę po uzyskaniu klinicznej tolerancji dawki 100µg jadu/ml, w procedurze odczulania metoda ultra-rush, obserwowan ponad o 50% spadek średnich wartości GzmB (nie istotny statystycznie). Nie stwierdzono wpływu stymulacji komórek jadem osy na średnie stężenie GzmB w nadsączach, jednakże u pojedynczych osób obserwowano kilkakrotny wzrost stężenia GzmB po stymulacji alergenem osy w stężeniu 1ug. Stymulacja komórek jadem pszczoły (alergen nieswoisty) istotnie zwiększała średnie stężenie GzmB zarówno przed, jak i w trakcie odczulania.
Wniosek. Granzym B jest uwalniany z leukocytów krwi obwodowej pacjentów z alergią na jad osy. Jad osy i pszczoły mogą nasilać uwalnianie granzymu B prawdopodobnie na drodze nieswoistej.

słowa kluczowe: cytotoksyczność, inhibitor PI-9, proteazy serynowe, zapalenie alergiczne, nadwrażliwość na jad owadów, cytotoxicity, PI-9 inhibitor, serine proteases, allergic inflammation, Hymenoptera venom hypersensitivity

strony: od 55 do 65szacunkowy czas pobierania pliku (528 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:107341895[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.