english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Polimorfizm genów receptorów b2-adrenergicznego i muskarynowego typu 2 u dzieci chorych na astmę
Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Bręborowicz, Paulina Sobkowiak, Anna Popiel

Wprowadzenie. Przebieg kliniczny astmy jak również odpowiedź na terapię przeciwastmatyczną wykazują duże zróżnicowanie w populacji pacjentów. Jednym z czynników odpowiedzialnych za tę różnorodność jest podłoże genetyczne. Zmienność genetyczna może również wpływać modyfikująco na odpowiedź rozkurczową na β2-agonistów, którą ponadto może upośledzać przewlekłe ich stosowanie w terapii astmy, co jest szczególnie niebezpieczne w zaostrzeniach astmy. Natomiast mało poznany jest wpływ przewlekłego leczenia β2-agonistami na odpowiedź na leki cholinolityczne.
Cel pracy. Analiza związku między polimorfizmem genów receptora adrenergicznego i muskarynowego typu 2 a ciężkością przebiegu astmy u dzieci oraz odpowiedzią bronchodilatacyjną na podanie wziewne β2-agonisty i leku cholinolitycznego.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 99 dzieci chorych na astmę oskrzelową w wieku od 6 do 18 roku życia, leczonych wziewnymi glikokortykosteroidami i LABA przez okres co najmniej 3 miesięcy. U wszystkich wykonano badanie spirometryczne oraz próbę rozkurczową z salbutamolem i bromkiem ipratropium po odstawieniu LABA. Polimorfizm genu ADRB2 i CHRM2 oznaczono za pomocą metody PCR-RFLP.
Wyniki. Wykazano związek astmy umiarkowanej z genotypem Gly/Gly polimorfizmu ADRB2 w kodonie 16. Nie zaobserwowano związku pozostałych polimorfizmów ze stopniem ciężkości astmy. Odpowiedź rozkurczowa na oba leki rozszerzające oskrzela była porównywalna (nieco lepsza dla salbutamolu), a zakres zmian wartości FEV1 nie różnił się istotnie u pacjentów z różnymi genotypami polimorfizmów genów ADRB2 ani CHRM2.
Wnioski. Niniejsze badanie potwierdziło istnienie zależności między stopniem ciężkości astmy a polimorfizmem w kodonie 16 genu ADRB2. Polimorfizm genów ADRB2 i CHRM2 nie pozwala na identyfikację chorych o określonej odpowiedzi na leki cholinolityczne.

słowa kluczowe: astma, polimorfizm, gen receptora β2-adrenergicznego, gen receptora muskarynowego typu 2, farmakogenetyka, asthma, polymorphism, β2-adrenergic receptor gene, muscarinic type receptor gene, pharmacogenetics

strony: od 45 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (413 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:84271474[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.