english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce w świetle badań ECAP
Bolesław Samoliński, Adam J. Sybilski, Filip Raciborski i wsp.

Wprowadzenie. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny wzrost występowania chorób alergicznych. Fakt ten wymusza przeprowadzenie standaryzowanych międzynarodowych randomizowanych badań epidemiologicznych.
Cel pracy. Określenie częstości występowania astmy oskrzelowej w polskiej populacji.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy tłumaczonych i walidowanych kwestionariuszy opracowanych na potrzeby światowych badań ECRHS II i ISAAC. Badanie przeprowadzono w 9 wyselekcjonowanych ośrodkach w Polsce (8 ośrodków miejskich i 1 wiejski). Respondentów dobrano w sposób losowy, wielostopniowy, z losowaniem proporcjonalnym warstwowym w oparciu o operat PESEL. W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 18 617 osób. Następnie ok. 25% badanych uczestniczyło w badaniu ambulatoryjnym.
Wyniki. Odsetek pacjentów o potwierdzonej wcześniej astmie wynosił ogólnie 4,72%, natomiast zdiagnozowanych przez lekarza podczas badania ambulatoryjnego ECAP – 11%. Świsty i gwizdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklarowało 12,4% dorosłych oraz w całym życiu 18,8% dzieci i 16,1% młodzieży. Występowanie nieżytów nosa wśród chorych na astmę i stwierdzono u 73,6% pacjentów.
Wnioski. Astma jest częstym schorzeniem w populacji polskiej i jest znaczącym problemem społecznym. Istnieje potrzeba stworzenia standardów wczesnego rozpoznawania i prewencji astmy.


słowa kluczowe: epidemiologia, astma, ECAP, ECRHS II, ISAAC, epidemiology, asthma, ECAP, ECRHS II, ISAAC

strony: od 27 do 34szacunkowy czas pobierania pliku (703 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1424523126[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.