english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 14. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa – koncepcja ARIA jako wyzwanie dla lekarza
Anna Lewandowska-Polak

Alergiczny nieżyt nosa jest najczęstszą chorobą atopową i stanowi ważny problem zarówno medyczny, jak i społeczno-ekonomiczny ze względu na istotny wpływ na jakość życia pacjentów, ograniczenie codziennej aktywności życiowej, upośledzenie snu i zwiększenie absencji w szkole i pracy. Na astmę oskrzelową choruje ponad 300 mln osób na świecie, spośród których większość ma objawy nieżytu nosa, co może potwierdzać koncepcję „jedne drogi oddechowe, jedna choroba”. Prowadzone od wielu lat badania epidemiologiczne pokazały, że astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt nosa często współwystępują u tego samego pacjenta. Pacjenci, którzy chorują na całoroczny nieżyt nosa, częściej chorują również na astmę niż pacjenci chorzy na sezonowy nieżyt nosa. Współwystępowanie nieżytu nosa wpływa także na przebieg astmy oskrzelowej. W kwietniu 2008 roku ukazała się najnowsza aktualizacja stanowiska ekspertów tworzących inicjatywę ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma), w której zaakcentowano związek między alergicznym nieżytem nosa i astmą oskrzelową oraz zaproponowano strategię postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentów chorych na nieżyt nosa i astmę oskrzelową. Przedstawiono dane z badań epidemiologicznych, wskazano wspólne czynniki ryzyka. Zwrócono również uwagę na podobieństwa i różnice w budowie błony śluzowej nosa i oskrzeli oraz w mechanizmie astmy i nieżytu nosa, a także opisano oddziaływanie błony śluzowej nosa na dolne drogi oddechowe. W niniejszym opracowaniu przedstawiono również konsekwencje diagnostyczne i terapeutyczne koncepcji ARIA. Stanowią one obowiązujące obecnie wytyczne postępowania, z których wynika konieczność traktowania dolnych i górnych dróg oddechowych jako integralnej całości i diagnozowanie w kierunku astmy pacjentów chorych na nieżyt nosa i pacjentów chorych na astmę w kierunku nieżytu nosa. Właściwość takiego postępowania uzasadnia fakt, że leczenie nieżytu nosa poprawia kontrolę astmy oskrzelowej, a skuteczne leczenie astmy korzystnie wpływa na nieżyt nosa.

słowa kluczowe: ARIA, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, wspólna choroba dróg oddechowych, ARIA, bronchial asthma, allergic rhinitis, “one airway one disease”

strony: od 7 do 13szacunkowy czas pobierania pliku (116 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.