english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 3. wrzesień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Reakcje nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych: charakterystyka kliniczna i dwufazowość reakcji po użądleniu
EWA SMORAWSKA-SABANTY, MAREK L. KOWALSKI

Wprowadzenie. Pacjenci z uogólnionymi reakcjami po użądleniach przez owady błonkoskrzydłe, ze względu na ciężki przebieg oraz ryzyko zgonu po użądleniu, wymagają szczególnej troski lekarza.
Cel pracy. Analiza obrazu klinicznego nadwrażliwości na jad owadów błonkoskrzydłych ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki reakcji po użądleniu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 272 pacjentów, którzy zostali skierowani do ośrodka alergologicznego po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane zawarte w kwestionariuszach wg Muellera oraz wyniki testów skórnych z alergenami wziewnymi.
Wyniki. Reakcja uogólniona po użądleniu wystąpiła u 242 (89%), a duża reakcja miejscowa u 30 (11%) pacjentów. Stopień ciężkości reakcji uogólnionej nie był związany z płcią i wiekiem pacjentów ani rodzajem żądlącego owada. U 69 (28,5%) pacjentów z reakcją uogólnioną stwierdzono objawy stopnia IV według skali Muellera – w tym u 25 chorych (10,2%) wystąpiła utrata przytomności. U 20 chorych (7,4%) osób stwierdzono reakcje dwufazową – po uprzednim ustąpieniu lub złagodnieniu objawów nastąpił ich nawrót. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy fazowością reakcji po użądleniu a stopniem ciężkości reakcji, rodzajem owada, płcią i wiekiem pacjentów ani obecnością cech atopii. Wśród 214 badanych pacjentów, którym wykonano testy skórne z alergenami wziewnymi, u 139 (65%) osób uzyskano wynik dodatni na co najmniej jeden alergen.
Wnioski. Obraz kliniczny reakcji alergicznej po użądleniu przez osy i pszczoły jest podobny, a obecność cech atopii nie predysponuje do cięższych reakcji po użądleniu. Pacjentów, u których po użądleniu wystąpiła reakcja uogólniona, należy hospitalizować, gdyż u 7,4% z nich może mieć ona charakter dwufazowy.


słowa kluczowe: alergia na jad owadów, anafilaksja, insect sting allergy, anaphylaxis

strony: od 151 do 160szacunkowy czas pobierania pliku (431 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:87281484[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.