english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Immunologia kliniczna
Zjawiska immunologiczne u ludzi zakażonych chlamydiami i chlamydofilami
Małgorzata Pawlikowska, Wiesław Deptuła

Mimo zarejestrowanych od tysięcy lat i rejestrowanych obecnie wielu chorób u ludzi spowodowanych przez chlamydie i chlamydofile, stosunkowo mało jest prac dotyczących zjawisk odpornościowych. Stąd podjęto próbę przedstawienia dotychczasowego stanu badań zjawisk odpornościowych u ludzi naturalnie zakażonych bakteriami z rodzaju Chlamydia sp. lub Chlamydophila sp., jak i badań prowadzonych in vitro z tego zakresu, uwzględniając odporność nieswoistą i swoistą, komórkową i humoralną.

słowa kluczowe: chlamydie, chlamydofile, odporność swoista, odporność nieswoista, chlamydiae, chlamydophilae, specific immunity, non-specific immunity

strony: od 81 do 89szacunkowy czas pobierania pliku (161 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3311642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.