english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Test prowokacji dooskrzelowej z antygenem Dermatophagoides pteronyssinus i histaminą w przebiegu immunoterapii swoistej u dzieci z atopową astmą oskrzelową
Ewa Botulińska, Jolanta Tobolczyk, Jerzy Hofman

Wprowadzenie. Diagnoza atopowej astmy oskrzelowej ustalona na podstawie anamnezy, testów skórnych i oznaczenia stężenia całkowitej i specyficznych IgE, szczególnie w przypadkach alergii wieloważnej, może być uzupełniona poprzez wykonanie testu prowokacji dooskrzelowej ze specyficznym antygenem. Test ten może być także przydatny do monitorowania swoistej immunoterapii.
Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności testu prowokacji dooskrzelowej z antygenem roztocza Dermatophagoides pteronnyssinus (test swoisty) oraz testu z histaminą (test nieswoisty) w monitorowaniu immunoterapii alergenowej u dzieci z astmą oskrzelową, atopową.
Materiał i metody. Do badania włączono 24 pacjentów obu płci w wieku od 9 do 18 lat. Atopową astmę oskrzelową rozpoznano na podstawie wywiadu, testów skórnych "prick" oraz oznaczenia całkowitej i specyficznych IgE. Diagnozę potwierdzono dooskrzelowym testem prowokacyjnym z antygenem Dermatophagoides pteronyssinus wykonanym wg metody Rayan´a w modyfikacji Siergiejko. Zakwalifikowano 10 dzieci do immunoterapii antygenami roztoczy w postaci szczepionki Novo Helisen Depot i 14 dzieci szczepionką Phostal. Testy prowokacyjne z histaminą oraz antygenem roztoczy wykonano przed immunoterapią oraz po rocznej kuracji.
Wyniki. U większości pacjentów nie stwierdzono istotnego zmniejszenia reaktywności oskrzeli na specyficzny antygen, różnice te po roku leczenia nie były statystycznie znamienne. W niektórych przypadkach stwierdzono istotny spadek reaktywności na histaminę, choć średnia wartość dla całej grupy nie uległa zmianie.
Wnioski. Roczny czas immunoterapii swoistym alergenem tylko u niektórych chorych wiąże się ze spadkiem swoistej i nieswoistej reaktywności oskrzeli.

słowa kluczowe: immunoterapia swoista, dooskrzelowy test prowokacyjny, astma atopowa, specific immunotherapy, endobronchial provocation test, atopic asthma

strony: od 61 do 65szacunkowy czas pobierania pliku (124 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.