english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena stężenia wybranych przeciwciał i białka CRP u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w zależności od stopnia zaawansowania choroby
Magdalena Kuligowska-Prusińska, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Danuta Grodzka, Magdalena Krintus, Marcin Sawicki

Wprowadzenie. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą chorobą zapalną stawów, w której dochodzi do postępującej destrukcji struktur stawowych. Dlatego też poszukuje się czułych i swoistych markerów, które byłyby przydatne w monitorowaniu przebiegu choroby.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia wybranych autoprzeciwciał (anty-CCP, RF IgM i IgG) i hsCRP u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w różnych stadiach zaawansowania choroby.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 75 chorych na RZS oraz w grupie kontrolnej 26 osób zdrowych. W surowicy krwi oznaczono, testami ELISA, stężenie przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP), czynników reumatoidalnych w klasie IgM (RF IgM) i IgG (RF IgG) oraz metodą immunonefelometrii poziom białka C-reaktywnego (hsCRP).
Wyniki. Stężenie anty-CCP, RF IgM i CRP było znamiennie wyższe u chorych z zaawansowanymi zmianami w porównaniu z wczesną i umiarkowaną postacią choroby. Wraz z zaawansowaniem choroby wzrastał odsetek wyników dodatnich oznaczanych parametrów. Stwierdzono wysoką zgodność wyników dodatnich (81%) anty-CCP z RF IgM u chorych z ciężką i końcową postacią RZS oraz wyników ujemnych (83%) u pacjentów z postacią wczesną i umiarkowaną. U 14% chorych z zaawansowaną postacią RZS, mimo ujemnych wyników RF IgM, przeciwciała anty-CCP także były dodatnie, podobnie jak białko hs CRP.
Wnioski. W praktyce klinicznej do oceny nasilenia stanu zapalenia i stopnia zaawansowania RZS, powinno być włączone oznaczanie przeciwciał anty-CCP i hs CRP.

słowa kluczowe: autoprzeciwciała, białko C-reaktywne, reumatoidalne zapalenie stawów, autoantibodies, C-reactive protein, rheumatoid arthritis

strony: od 53 do 60szacunkowy czas pobierania pliku (164 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.