english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ złożonego preparatu akarycydu na poprawę objawów alergii na roztocza
Krzysztof Buczyłko, Barbara Korzycka-Zaborowska, Anna Michalak

Wprowadzenie. Wczesna ekspozycja na alergeny roztoczy kurzu domowego może być kluczowym elementem rozwoju alergii. Zatem zmniejszenie tego narażenia daje realną szansę pierwotnej prewencji astmy uczuleniowej, pod warunkiem skutecznego uzyskania i utrzymania niskiego poziomu alergenów. Jednak praktyczne i skuteczne metody zmniejszenia stężenia tych alergenów w środowisku domowym pozostają niejasne. W ostatnich kilku latach obserwuje się wprowadzenie bezprzykładnej liczby nowych klas akarycydów, posiadających nowe mechanizmy działania, ocenianych przez tradycyjny przesiew. Wiedza o akarycydach nie obejmowała dotychczas wielu ich komponent, które mogą poprawić oczekiwane właściwości.
Cel pracy. Celem badania było ustalenie skuteczności akarycydu „Alertex zestaw” metodą podwójnie ślepej próby u 33 chorych z astmą atopową roztoczową i przewlekłym alergicznym nieżytem nosa.
Materiał i metody. Objawy oceniano ankietowo, a stężenie roztoczy metodą Acarex testu.
Wyniki. Akarosanacja badanym preparatem przyniosła po 4 tygodniach znamienne statystycznie (p<0,05) obniżenie ekspozycji (szczególnie w posłaniach) oraz redukcję objawów astmy i nieżytu nosa wobec placebo.
Wnioski. Zastosowanie akarycydu spowodowało znaczące zmniejszenie ekspozycji roztoczowej oraz zmniejszenie objawów astmy/nieżytu nosa w grupie aktywnej wobec placebo.

słowa kluczowe: roztocze, astma, akarycyd, poprawa, mites, asthma, acaricide, improvement

strony: od 42 do 52szacunkowy czas pobierania pliku (226 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4615853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.