english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja wybranych chemokin i ich receptorów w zmianach chorobowych i skórze pozornie niezmienionej u chorych na pemfigoid
Anna Erkiert-Polguj, Agnieszka Żebrowska, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Rafał Pawliczak, Elżbieta Waszczykowska

Wprowadzenie. Pemfigoid pęcherzowy (bullous pemphigoid – BP) jest autoimmmunologiczną, podnaskórkową chorobą pęcherzową. W badaniu histopatologicznym obserwuje się naciek zapalny w okolicy złącza skórno-naskórkowego, w którym dominują eozynofile. Chemoatraktantami w stosunku do komórek nacieku zapalnego są chemokiny, dlatego też rozważany jest ich udział w patogenezie pemfigoidu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena ekspresji wybranych chemokin i receptorów w skórze ze zmian oraz ze skóry pozornie zdrowej u osób chorych na BP.
Materiał i metody. Ocena ekspresji została dokonana przy pomocy metody immunohistochemicznej. Ponadto określono stężenie tych samych cytokin w surowicy metodą ELISA.
Wyniki. Wyniki badań wykazały ekspresję eotaksyny, TARC i MCP-1 w naskórku i komórkach nacieku zapalnego w skórze pobranej ze zmian chorobowych od pacjentów. Obserwowano również ekspresję wyżej wymienionych chemokin w skórze pozornie niezmienionej, ale o mniejszym nasileniu. W obrębie zmian skórnych i skóry pozornie niezmienionej wykazano także ekspresję receptorów chemokin: CCR-1, CXCR-1 i CXCR-2. Ekspresji badanych białek nie obserwowano w skórze osób zdrowych.
Wnioski. Wykonane badania wskazują na istotną rolę chemokin w aktywacji i rekrutacji leukocytów i powstawaniu zmian chorobowych w BP. Dlatego blokowanie chemokin lub ich receptorów może w przyszłości być wykorzystane w leczeniu chorób pęcherzowych.

słowa kluczowe: pemfigoid, eotaksyna, TARC, MCP-1, CCR-1, CXCR-1, CXCR-2,pemphigoid, eotaxin, TARC, MCP-1, CCR-1, CXCR-1, CXCR-2

strony: od 32 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (221 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4515843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.