english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Immunologia kliniczna
Rola makrofagów płucnych w inicjacji i regulacji procesów zapalnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej
Marek Rabski, Andrzej M. Fal

Makrofagi są jednymi z najbardziej wszechstronnych komórek układu immunologicznego. Są zdolne do fagocytozy i prezentacji antygenów limfocytom T, produkują rozliczne cytokiny i chemokiny dzięki czemu mają istotny wpływ na przebieg reakcji zapalnej. Pod wpływem bodźca stymulującego dochodzi do uruchomienia kaskady sygnałowej prowadzącej do aktywacji makrofaga która przebiega odmiennie w obecności cytokin wydzielanych przez limfocyty Th1 i Th2. U pacjentów z POChP stwierdzono zwiększony odsetek makrofagów w drogach oddechowych i miejscach destrukcji tkanki płucnej, obserwowano również korelację pomiędzy tym odsetkiem, a ciężkością choroby. Stwierdzono, że pod wpływem dymu tytoniowego zwiększa się uwalnianie przez makrofagi pęcherzykowe cytokin prozapalnych, takich jak TNF á, dochodzi również do stymulacji wielopodjednostkowej oksydazy NADPH produkującej aktywne związki tlenowe, co w obu przypadkach prowadzi do aktywacji czynników transkrypcyjnych NFęB i AP-1, które z kolei stymulują transkrypcje genów cytokin prozapalnych. Zaobserwowano również zwiększone wydzielanie metaloproteinaz i innych enzymów proteolitycznych, zmniejszają się natomiast zdolności makrofagów do fagocytozy komórek ulegających apoptozie. Według hipotezy higienicznej, ekspozycja na antygeny bakteryjne we wczesnych okresach życia powoduje przewagę odpowiedzi immunologicznej zależnej od limfocytów Th1, chroniąc tym samym przed rozwinięciem się astmy. Istnieje coraz więcej doniesień mówiących, że stymulacja makrofagów pęcherzykowych u astmatyków za pomocą cząstek o strukturze molekularnej podobnej do białek bakteryjnych powoduje zahamowanie Th2 zależnej odpowiedzi immunologicznej na korzyść procesów Th1 zależnych. Zaangażowanie makrofagów płucnych w rozwój i regulację procesów zapalnych pacjentów z chorobami obturacyjnymi płuc sprawia, że są one uważane za obiecujący cel nowych metod leczniczych.

słowa kluczowe: tma, POChP, makrofagi, proces zapalny, asthma, COPD, macrophages, inflammation

strony: od 23 do 31szacunkowy czas pobierania pliku (151 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3110632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.