english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Szkolenie podyplomowe
Program opieki nad chorymi z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych – założenia, zasady realizacji
Ewa Cichocka-Jarosz, Joanna Lange, Grzegorz Lis

Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych stanowi istotny problem kliniczny z uwagi na konieczność podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa chorym z potencjalną reakcją zagrażającą życiu. Udzielenie pierwszej pomocy tym chorym jest rolą lekarzy pierwszego kontaktu, pogotowia ratunkowego i oddziałów SOR. Poza adekwatną do nasilenia objawów farmakoterapią, konieczna jest obiektywna, wystandaryzowana ocena stanu chorego oraz zaopatrzenie go w leki interwencyjne w razie kolejnych użądleń. Chorzy z reakcją miejscową na użądlenie w większości przypadków nie wymagają specjalistycznej diagnostyki. Chorzy z reakcjami systemowymi powinni być kierowani do ośrodków specjalistycznych, w których możliwa jest diagnostyka podłoża IgE-zależnego oraz ustalenie wskazań do leczenia swoistą immunoterapią. Pisemna informacja o objawach i parametrach życiowych w oparciu o ogólnie przyjęte standardy stanowi podstawę współpracy pomiędzy opieką podstawową i specjalistyczną oraz pozwala na uniknięcie błędów diagnostyczno-terapeutycznych. Niniejsze opracowanie przedstawia rekomendowane na podstawie aktualnych wytycznych metody postępowania w opiece podstawowej, zakres metod postępowania w opiece specjalistycznej oraz wykaz ośrodków w Polsce prowadzących diagnostykę i swoistą immunoterapię u chorych uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych (www.PTA.med.pl).

słowa kluczowe: anafilaksja, użądlenia owadów błonkoskrzydłych, postępowanie interwencyjne, anaphylaxis, Hymenoptera stings, medical intervention

strony: od 1 do 9szacunkowy czas pobierania pliku (265 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5418953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.