english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Uczulenia poliwalentne i monowalentne na alergeny pyłku roślin u chorych z alergią
ALEKSANDRA KOZŁOWSKA, BARBARA MAJKOWSKA-WOJCIECHOWSKA, MAREK L. KOWALSKI

Wprowadzenie. Zakres i spektrum uczuleń na pyłki roślin odpowiedzialnych za kliniczną manifestację sezonowego nieżytu nosa i sezonowej astmy oskrzelowej ulega stałej zmianie, stąd potrzeba obserwacji ewolucji uczuleń w poszczególnych populacjach.
Cel pracy. Ocena częstości występowania uczuleń poliwalentnych i monowalentnych na pyłki roślin wśród pacjentów z objawami alergii sezonowej.
Materiał i metody. Przeanalizowano wyniki punktowych testów skórnych, wykonanych u pacjentów leczonych w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Astmy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2003-2006.
Wyniki. W grupie pacjentów, którzy mieli wykonane testy skórne na alergeny drzew (n=216), najczęstsze było uczulenie na alergeny brzozy (81%). Spośród 260 pacjentów, którym wykonano panel testów na pyłki traw, u 94,2% do 96,5% stwierdzono obecność uczuleń na każdy z badanych taksonów bez wyraźniej dominacji jednego taksonu, a wśród 181 pacjentów, którym wykonano panel testów na alergeny chwastów, najczęstsze było uczulenie na bylicę (80,1%) i komosę (75,1%); stwierdzono również zaskakująco dużą częstość uczulenia na ambrozję (41,4%). Uczulenia monowalentne stwierdzono u 10,65% pacjentów uczulonych na pyłki drzew, po 0,8% wśród uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz u 3,03% badanych uczulonych na chwasty.
Wniosek. Zróżnicowana częstość uczuleń poli i monowalentnych na poszczególne alergeny uzasadnia szersze testowanie paneli z pojedynczymi alergenami pyłków roślin w diagnostyce alergologicznej.


słowa kluczowe: alergia, pyłkowica, testy skórne, uczulenia monowalentne, uczulenia poliwalentne, pollen allergy, skin prick tests, monosenitization, polysenstization

strony: od 81 do 86szacunkowy czas pobierania pliku (110 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.