english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 4. grudzień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena bezpieczeństwa skrócenia fazy wstępnej immunoterapii alergenowej preparatem Phostal u dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego, chorych na astmę oskrzelową
PAWEŁ MAJAK, PIOTR STELMACH, AGNIESZKA BRZOZOWSKA, IWONA STELMACH

Wprowadzenie. Skrócenie fazy wstępnej immunoterapii umożliwia zmniejszenie liczby wizyt oraz sprzyja większej akceptacji immunoterapii przez pacjentów i ich opiekunów.
Cel pracy. Celem badania była ocena bezpieczeństwa skrócenia fazy wstępnej podskórnej immunoterapii alergenowej preparatem Phostal u dzieci uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego, chorych na astmę oskrzelową.
Materiał i metody. Było to badanie randomizowane, kontrolowane porównujące bezpieczeństwo pełnej (14 tygodni) i przyspieszonej (9 tygodni) fazy wstępnej immunoterapii u 100 dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego, chorych na astmę oskrzelową.
Wyniki. Badanie ukończyło 99 dzieci (u jednego pacjenta przerwano immunoterapię ze względu na zaostrzenie astmy wymagające intensyfikacji leczenia). Nie wykazano istotnych różnic w częstości objawów miejscowych i niepożądanych objawów ogólnoustrojowych pomiędzy grupą dzieci odczulanych zgodnie ze skróconym (n=50) i pełnym schematem immunoterapii podskórnej.
Wnioski. W przedstawionym badaniu skrócenie fazy wstępnej immunoterapii alergenowej z 14 do 9 tygodni nie zwiększyło częstości występowania objawów niepożądanych.


słowa kluczowe: przyspieszony schemat odczulania, dzieci, astma oskrzelowa, accelerated immunotherapy, children, bronchial asthma

strony: od 207 do 210szacunkowy czas pobierania pliku (100 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.