english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 2. czerwiec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza realizacji programu prewencji chorób alergicznych w Poradni Alergologicznej Kliniki Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1999-2002
JAROSŁAW WLAZŁOWSKI, EWA ZBĘK, ANNA STAŃCZYK-PRZYŁUSKA, DANUTA CHLEBNA-SOKÓŁ

Wprowadzenie. Obserwowany w ostatnich latach wzrost występowania chorób alergicznych spowodował, że stały się one jednymi z najczęstszych przewlekłych schorzeń wieku dziecięcego. Mając na względzie potrzebę zwiększenia wykrywalności chorób alergicznych oraz poprawę skuteczności ich leczenia, Łódzka Kasa Chorych wdrożyła i sfinansowała w latach 1999-2003 program profilaktyki chorób atopowych. W ramach tego programu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej kierowali do poradni specjalistycznych wszystkich pacjentów, u których podejrzewali alergiczne podłoże manifestowanych dolegliwości. Chorzy ci przyjmowani byli i diagnozowani bezpośrednio po przyjęciu.
Cel pracy. Celem naszej pracy była ocena zarówno przyczyn zgłaszania się pacjentów w ramach powyższego programu do przyklinicznej poradni specjalistycznej, jak również postawionych rozpoznań ostatecznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 602 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 19 lat, skierowanych do Poradni Alergologicznej Kliniki Propedeutyki Pediatrii UM w Łodzi w latach 1999-2001. Najczęstszymi wstępnymi rozpoznaniami były: nawracające infekcje, alergie wziewne/pokarmowe, astma oskrzelowa, nawracający kaszel i/lub katar.
Wyniki. Dodatnie wyniki testów skórnych stwierdzono u 186/428 (43%) dzieci. Podwyższenie całkowitego IgE u 136/317 (43%). Obniżenie FEV1 poniżej 80% normy w stosunku do wieku i płci wykazano u 48/241 (22%) pacjentów.
Wnioski. Najczęstszym ostatecznym rozpoznaniem była astma oskrzelowa (35%). Oprócz tego rozpoznawano: alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry i alergię pokarmową. U części pacjentów (22%) nie postawiono ostatecznej diagnozy. Dzieci te wymagają dalszej obserwacji i ewentualnego powtórzenia niektórych badań dodatkowych.

słowa kluczowe: program prewencji alergii, dziecko, alergia, diagnostyka, astma, allergic disease prevention program, child, allergy, diagnostics, asthma

strony: od 103 do 108szacunkowy czas pobierania pliku (192 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3913743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.