english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 2. czerwiec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ czasu trwania astmy oskrzelowej na grubość ściany oskrzeli
GRZEGORZ MINCEWICZ, ELIZA WASILEWSKA , AGNIESZKA ALOSZKO, WOJCIECH KUROWSKI, EWA MIERZEJEWSKA

Wprowadzenie. Remodeling (przebudowa) dróg oddechowych definiowany jest jako zmiany strukturalne w drogach oddechowych upośledzające wentylację płuc. Efektem tych zmian jest pogrubienie ściany oskrzeli. Do badania grubości ściany oskrzeli, jako badania nieinwazyjnego, używa się tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT). Niewiele wiadomo o naturalnym rozwoju remodelingu.
Cel pracy. Celem pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy czasem trwania astmy oskrzelowej a grubością ściany oskrzeli (mierzoną za pomocą tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości).
Materiał i metody. Badaniem objęto 30 osób z astmą oskrzelową podzielonych na dwie grupy: A (14 pacjentów z astmą trwającą 1-10 lat) i B (16 pacjentów z astmą trwającą powyżej 10 lat) oraz 20 zdrowych ochotników (kontrolna grupa C). U wszystkich badanych wykonano badanie HRCT bez podania kontrastu. Dokonano pomiarów średnic zewnętrznych i wewnętrznych oskrzeli segmentarnych i subsegmentarnych oraz średnic towarzyszących im naczyń w trzech polach płuca prawego: górnym - 1,5 cm powyżej, środkowym - 1,5 cm w dół i dolnym - 6 cm w dół od rozwidlenia tchawicy. W poszczególnych polach wyznaczono warstwy HR o grubości 1 mm, w odstępach 3 mm, po 8 warstw dla każdego pola. Grubość oskrzeli oceniano na podstawie wskaźników: WT - grubość ściany oskrzela WT=(ED-ID)/2 i WA - całkowite pole powierzchni ścian oskrzeli WA%=[?(ED/2)2-?(ID/2)2]x100%.
Wyniki. Średnia wartość WT u chorych w polu górnym, środkowym i dolnym wynosiła 0,79/0,81/0,97 mm w porównaniu z wartościami u zdrowych 0,57/0,62/0,60 mm. Średnia wartość WT wynosiła: w grupie A - 0,89/0,95/0,99 mm i w grupie B - 0,72/0,79/0,95 mm. Całkowite pole powierzchni wynosiło odpowiednio 70,7/64,8/70,5(%) u osób chorych i 62,6/54,2/49,1(%) w grupie kontrolnej. WA w grupie A było: 73,4/67,1/69,6(%) i w grupie B: 66,6/63,4/70,2(%). Stwierdzono istotne statystycznie różnice w grubości ściany oskrzeli pomiędzy chorymi z astmą oskrzelową a grupą kontrolną (test U-Mann-Whitney p<0,001). Nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy pomiędzy grupami A i B.
Wnioski. U chorych na astmę oskrzelową dochodzi do pogrubienia ściany oskrzeli. Grubość ściany oskrzeli nie ma związku z czasem trwania astmy.

słowa kluczowe: astma oskrzelowa, remodeling, asthma bronchiale, remodeling

strony: od 93 do 97szacunkowy czas pobierania pliku (137 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.