english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Znaczenie zakażeń grzybiczych i alergii na grzyby u chorych na astmę oskrzelową
Marek Niedoszytko, Marta Chełmińska, Marta Gruchała-Niedoszytko, Ewa Jassem

Wprowadzenie. Alergia na grzyby może być jednym z czynników pogarszających stan zdrowia chorych na astmę.
Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u chorych na astmę oskrzelową, możliwości rozpoznania choroby oraz jej leczenia.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 105 chorych na astmę oskrzelową oraz 30 osób bez objawów chorób alergicznych. U każdego chorego wykonywano badanie podmiotowe, przedmiotowe, punktowe testy skórne, badanie stężenia swoistych IgE, badanie spirometryczne. Chorych, u których w trakcie badania przedmiotowego stwierdzono objawy zakażenia grzybiczego skóry lub błon śluzowych, konsultowano dermatologicznie oraz wykonywano badanie mykologiczne. Chorych, u których w badaniu mykologicznym rozpoznano zakażenie grzybicze leczono terbinafiną.
Wyniki. Dodatnie odczyny PTS na co najmniej jeden alergen grzybów stwierdzono u 104 (99%) badanych chorych na astmę oskrzelową oraz u 20 chorych (66%) w grupie kontrolnej p=0,001. Najczęstszym alergenem dającym dodatnie wyniki PTS była Candida u 60 osób (57%) w grupie chorych na astmę oraz u 8 chorych (27%) w grupie kontrolnej p=0,0032. Dodatni wynik PTS z Trichophyton stwierdzono u 24 (23%), a Epidermophyton u 18 (17%) osób. Czynne zakażenie grzybicze rozpoznano u 4 chorych (trzech Candida albicans, jeden Trichophyton rubrum), stanowili oni 4% grupy badanej. U chorych tych włączono leczenie przeciwgrzybicze uzyskując wyleczenie zakażenia grzybiczego oraz zmniejszenie naslenia objawów astmy oskrzelowej.
Wnioski. Chorych na astmę oskrzelową powinno się badać w kierunku reakcji idowych. Zastosowanie leczenia przeciwgrzybiczego w przypadku wystąpienia reakcji typu id może doprowadzić do zmniejszenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej.


słowa kluczowe: astma, alergia, grzyby, Candida, Trichophyton, Epidermophyton, asthma, fungi, Candida, Trichophyton, Epidermophyton

strony: od 49 do 55szacunkowy czas pobierania pliku (122 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.