english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
sCD30, Bcl-2, anti-Annexin V antibodies, allergy, apoptosis
Edyta Machura, Bogdan Mazur, Augustyn Folwaczny, Krystyna Karczewska, Ewa Golemiec, Jolanta Kaufman

Wprowadzenie. Wyprysk atopowy (WA) jest przewlekłą dermatozą zapalną, która często wyprzedza objawy astmy lub alergicznego nieżytu nosa. Wprawdzie w patogenezie WA uznaje się kluczową rolę cytokin o profilu Th2, to są również dowody na udział INF-? w przewlekłych zmianach skórnych. Wiadomo, że kolonizacja skóry S.aureus pogarsza przebieg kliniczny i wywołuje szereg zjawisk immunologicznych.
Cel pracy. Ocena populacji limfocytów T CD3+, CD4+, CD8+, CD3+CD25+, CD4+CD25+ oraz wewnątrzkomórkowej ekspresji cytokin: IL-2, IL-4, INF-?, TNF-? w limfocytach T CD3+ krwi obwodowej u dzieci z WA w zależności od kolonizacji skóry S.aureus.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 15 dzieci z WA, w tym u 6 dzieci (średnia wieku: 11,2±1,7) z kolonizacją skóry S.aureus (S.aureus+) i u 9 dzieci (średnia wieku: 12,3±0,97) bez obecności bakterii w wymazach ze skóry (S.aureus-). Grupę kontrolną stanowiło 7 dzieci zdrowych (średnia wieku: 11,5±1,3). Populacje limfocytów oraz wewnątrzkomórkową ekspresję cytokin po stymulacji PMA+ jonomycyną oznaczano metodą cytometrii przepływowej.
Wyniki. Pomiędzy dziećmi z WA bez kolonizacji skóry gronkowcem (S.aureus-) i zdrowymi nie stwierdzono różnic w populacji limfocytów i produkcji cytokin. Dzieci z WA i kolonizacją skóry (S.aureus+) miały istotnie niższy odsetek limfocytów T CD4+ w krwi obwodowej (p<0,01) oraz wyższą ekspresję TNF-? w limfocytach T CD3+(p<0,03). Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy czasem trwania choroby a liczbą limfocytów T CD3+ (R:-0,58; 0,02) oraz ekspresją INF-? (R:-0,67; p<0,006) i IL-2 (R:-0,75; p<0,001) w limfocytach T CD3+.
Wnioski. Obniżenie odsetka limfocytów T CD4+ w krwi obwodowej oraz wzrost produkcji TNF-? przez limfocyty T CD3+ stwierdzony u części dzieci z WA wynika ze współistnienia WA i kolonizacji skóry S.aureus.


słowa kluczowe: WA, populacje limfocytów, cytokiny, AE, lymphocyte subsets, cytokines

strony: od 42 do 48szacunkowy czas pobierania pliku (158 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3311632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.