english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 11. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stężenie sCD30 i przeciwciał skierowanych przeciw aneksynie V w surowicy oraz onkoproteiny Bcl-2 w lizatach limfocytarnych chorych z alergią wziewną
Sławomir Żegleń, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Znaczenie procesu apoptozy limfocytów T w przebiegu alergicznego zapalenia pozostaje niejasne. Antygen CD30, należący do nadrodziny receptorów związanych TNF, przekazuje sygnał apoptozy, stanowiąc istotny element regulacji długości życia komórki.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia sCD30 w surowicy chorych na różne choroby alergiczne oraz określenie zależności pomiędzy stężeniami sCD30, onkoproteiny Bcl-2 i przeciwciał skierowanych przeciw aneksynie V.
Materiał i metody. Badaniami objęto 52 chorych na okresowy, alergiczny nieżyt nosa i/lub astmę epizodyczną, uczulonych na pyłki traw i zbóż oraz 26 chorych na astmę oskrzelową przewlekłą, lekką uczulonych na roztocze kurzu domowego. 24 zdrowych osób stanowiło grupę kontrolną. Oznaczenia stężenia sCD30, Bcl-2 oraz przeciwciał anti-Annexin V dokonano metodą immunoenzymatyczną (DAKO - CD30, ELISA, Bender-MedSystems, Bcl-2 human ELISA, anti-Annexin V ELISA). TIgE oznaczono fluoroimmunoenzymatycznie (Pharmacia CAP System IgE FEIA).
Wyniki. Stężenie sCD30 w grupie chorych uczulonych na alergeny traw i zbóż było wyższe niż w grupie osób zdrowych (mediana, P - 17,0 U/mL vs K - 8,05 U/mL, AS1 - 21,5 U/mL vs K - 8,05 U/mL, p<0,05). Stężenie sCD30 w surowicy chorych na astmę alergiczną, uczulonych na roztocza kurzu domowego, nie różniły się w porównaniu z grupą kontrolną (mediana, AS2 - 10,3 U/mL vs K - 8,05 U/mL; p>0,05). Stężenie Bcl-2 w lizatach limfocytarnych chorych było porównywalne z wartościami w grupie kontrolnej (mediana, AT1 350 - U/mL vs K - 277,5 U/mL; p>0,05). Podobnie częstość występowania przeciwciał skierowanych przeciwko aneksynie V (anti-Annexin V antibodies) nie różniło się w grupie badanej i kontrolnej (odpowiednio: 47% i 54%). Nie stwierdzono zależności pomiędzy stężeniami badanych cząstek.
Wnioski. Cząsteczka sCD30 może odgrywać rolę w patomechanizmie chorób atopowych. Stężenie sCD30 w surowicy chorych na atopowe choroby alergiczne pozostaje bez związku z wartościami stężeń Bcl-2 i przeciwciał anti-Annexin V.


słowa kluczowe: sCD30, Bcl-2, przeciwciała anti-Annexin V, alergia, apoptoza, sCD30, Bcl-2, anti-Annexin V antibodies, allergy, apoptosis

strony: od 35 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (137 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.