english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Immunoterapia podjęzykowa u dzieci. Część II. Czynniki ryzyka wystąpienia objawów ubocznych
Joanna Glück, Łukasz Błażowski, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Immunoterapia podjęzykowa stosowana jest od niedługiego czasu, dlatego wiele problemów klinicznych pozostaje do wyjaśnienia. Należy do nich także określenie czynników ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych tej metody leczenia.
Cel pracy. Ocena czynników ryzyka występowania działań niepożądanych całorocznej immunoterapii podjęzykowej prowadzonej u dzieci chorych na sporadyczny alergiczny nieżyt nosa.
Materiał i metody. Badaniem objęto 67 dzieci z dominującym istotnym klinicznie uczuleniem na alergeny traw. Analizowano wpływ równoczesnego występowania nieistotnego klinicznie uczulenia na inne alergeny, innych chorób alergicznych, wieku, płci, czasu trwania immunoterapii i podanej dawki alergenów oraz laboratoryjnych wskaźników klinicznych atopii.
Wyniki. W grupie dzieci, u których wystąpiły jakiekolwiek objawy uboczne w trakcie SLIT, częściej stwierdzano izolowane uczulenie na alergeny traw i żyta, a rzadziej uczulenie na zarodniki pleśni i uczulenie na inne alergeny niż traw i żyta (alergia wieloważna). U osób, u których występowały systemowe objawy późne, znamiennie częściej obserwowano prawidłowe całkowite stężenia IgE. Wszystkie dzieci, które przerwały immunoterapię z powodu nasilonych objawów ubocznych, niezależnie od charakteru tych objawów, chorowały na astmę. Występowanie wszystkich objawów niepożądanych łącznie, objawów miejscowych, objawów systemowych łącznie, objawów systemowych natychmiastowych i opóźnionych nie zależało od wieku badanych, płci, czasu trwania immunoterapii, liczby podanych dawek szczepionki i stężenia alergenowo-swoistych IgE. Nie zależało również od częstości współistnienia astmy oskrzelowej i/lub atopowego zapalenia skóry.
Wnioski. Izolowane uczulenie na alergeny pyłków traw stanowi czynnik ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych SLIT. W grupie osób ze współistniejącą astmą oskrzelową częściej przerywano immunoterapię z powodu wystąpienia objawów ubocznych.


słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, immunoterapia podjęzykowa, objawy niepożądane, uczulenia wieloważne, fenotyp alergiczny

strony: od 218 do 223szacunkowy czas pobierania pliku (82 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.