english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Immunoterapia podjęzykowa u dzieci. Część I. Ocena objawów ubocznych
Barbara Rogala, Łukasz Błażowski, Joanna Glück

Wprowadzenie. Immunoterapia podjęzykowa stanowi alternatywę dla metody podskórnej. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania miejscowej formy immunoterapii u dzieci są nieliczne.
Cel pracy. Analiza objawów niepożądanych immunoterapii podjęzykowej stosowanej u dzieci chorych na alergiczny nieżyt nosa, ze współistniejącymi objawami astmy i/lub zespołu atopowego zapalenia skóry, uczulonych na alergeny wziewne.
Materiał i metody. Badaniem prospektywnym objęto 67 dzieci (21 dziewczynek) z dominującym uczuleniem na alergeny traw, u których stosowano immunoterapię podjęzykową typu swallow w schemacie całorocznym. Objawy niepożądane były rejestrowane przez rodziców, a następnie analizowane i klasyfikowane przez lekarza zgodnie z klasyfikacją EAACI.
Wyniki. Objawy niepożądane (miejscowe i systemowe) wystąpiły u 34 (50,7%) dzieci, w tym u 13 (61,9%) z 21 dziewcząt i u 21 (45,7%) z 46 chłopców. U 19 (28,3%) dzieci wystąpiły objawy miejscowe, u 28 (41,8%) objawy systemowe. Sześcioro dzieci przerwało SLIT z powodu objawów ubocznych. Objawy niepożądane wystąpiły znamiennie częściej w okresie podawania dawek wzrastających (32 dzieci, 47,7%) niż w czasie podawania dawek maksymalnych przed i poza sezonem pylenia traw (17 dzieci, 25,3%) (p<0,01). Nie odnotowano żadnych objawów ubocznych w czasie podawania dawek podtrzymujących podczas sezonu pylenia traw. Ogółem objawy uboczne wystąpiły 642 razy (5,6% podanych dawek szczepionki), znamiennie częściej były to objawy systemowe niż miejscowe. U żadnego chorego nie odnotowano reakcji systemowej zagrażającej życiu.
Wnioski. Immunoterapia podjęzykowa typu swallow, stosowana według schematu całorocznego, jest bezpieczną metodą wywoływania tolerancji alergenowej u dzieci chorych na sporadyczny alergiczny nieżyt nosa.


słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, bezpieczeństwo, objawy uboczne, immunoterapia alergenowa, immunoterapia

strony: od 210 do 217szacunkowy czas pobierania pliku (100 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.