english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 4. grudzień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania odczuwania duszności u chorych na astmę
Roman Nowobilski, Mariusz Furgał, Grażyna Bochenek, Grażyna Pulka, Andrzej Dyczek, Romuald Polczyk, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Bogdan De Barbaro, Andrzej Szczeklik

Wprowadzenie. Piśmiennictwo specjalistyczne coraz częściej podkreśla modyfikujące znaczenie czynników psychopatologicznych w przebiegu astmy.
Cel pracy. Badanie związków pomiędzy nasileniem stanów psychopatologicznych i typem osobowości a poziomem deklarowanej duszności u dorosłych chorych na astmę.
Materiał i metody. Badaniami objęto 78 chorych na astmę: 52 kobiety i 26 mężczyzn. Średnia wieku badanych chorych wynosiła 48,24 SD±14,56. Stopień ciężkości przebiegu choroby określono w oparciu o Raport GINA. Poziom deklarowanej duszności oszacowywano na 10-stopniowej skali odczuć subiektywnych Borga. Nasilenie depresji badano Inwentarzem Depresji Becka oraz na skali depresji M. Hamiltona. Wartości lęku-stanu oraz lęku-cechy oszacowywano Kwestionariuszem Spielbergera STAI, arkusze: X-1, X-2. Cechy osobowości określano Inwentarzem Osobowości Eysencka MPI. U wszystkich chorych wykonano badania czynnościowe układu oddechowego oraz przeprowadzono strukturowany wywiad.
Wyniki. Wykazano zależność pomiędzy nasileniem deklarowanej duszności a wartościami parametrów czynnościowych (FEV1, PEF, MEF25, MEF50, MEF75) (p=0.003). Lęk-cecha, ekstrawersja i depresyjność modyfikowały deklarowaną duszność u badanych chorych (p<0.001), przy kontroli parametrów czynnościowych.
Wnioski. Odczuwanie duszności jest warunkowane wieloczynnikowo, nie tylko przez zmienne biologiczne, ale także psychopatologiczne i osobowościowe.


słowa kluczowe: duszność, psychopatologia, cechy osobowości, astma

strony: od 202 do 205szacunkowy czas pobierania pliku (62 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.