english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki badań dodatkowych u chorych na pyłkowicę leczonych za pomocą immunoterapii alergenowej
Marek Modrzyński, Edward Zawisza

Wprowadzenie. Poza eliminacją alergenu, swoista immunoterapia jest jedyną uznawaną metodą przyczynowego leczenia chorób alergicznych. Pomimo to nie istnieją żadne powszechnie uznane wskaźniki i badania pozwalające na ocenę i przewidywanie jej skuteczności.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wyników łatwo dostępnych badań dodatkowych stosowanych w alergologii (punktowe testy skórne, specyficzne IgE, test prowokacji donosowej, eozynofilia nosowa) i próba powiązania wyników tych badań z obserwowanym przez odczulanych chorych efektem stosowanego leczenia.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 30 chorych z alergicznym sezonowym nieżytem nosa na tle uczulenia na pyłki traw, u których stosowano immunoterapię swoistą. Przed i po dwóch latach odczulania oceniano jakość życia, wyniki punktowych testów skórnych, poziom sIgE, eozynofilię nosową oraz próbę swoistej prowokacji donosowej obiektywizowanej rynometrią akustyczną. Grupę kontrolną stanowiło 20 uczulonych na pyłek traw pacjentów leczonych bez użycia immunoterapii.
Wyniki. W badaniu poza potwierdzeniem dużej skuteczności immunoterapii wykazano dobrą korelację jej efektu z wynikami testu prowokacji donosowej (wsp.korelacji = 0,87) oraz z poziomem eozynofilii nosowej (wsp. korelacji = 0,82). Nie było natomiast silnego związku pomiędzy tym efektem a wynikami punktowych testów skórnych i poziomami sIgE w surowicy krwi. Wynik rynometrii akustycznej dobrze korespondował z ilością objawów klinicznych stwierdzanych w teście prowokacji donosowej.
Wnioski. Test swoistej prowokacji donosowej jest łatwym do przeprowadzenia badaniem możliwym do wykorzystania w monitorowaniu skuteczności prowadzonej immunoterapii, a rynometria akustyczna stanowi dobrą metodę jego obiektywizacji.

słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, immunoterapia, diagnostyka

strony: od 154 do 161szacunkowy czas pobierania pliku (163 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.