english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie dynamiki opadu pyłkowego w środowisku miejskim i wiejskim centralnej Polski
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Jolanta Pełka, ­Marzanna Jarzębska, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Pyłki roślin uważane są za główne aeroalergeny, wywołujące uczulenia, objawy nieżytu nosa i spojówek oraz astmy. U dzieci łódzkich odnotowano istotnie wyższą częstość uczuleń na alergeny pyłkowe niż u dzieci terenu wiejskiego, natomiast dotąd nie porównywano stopnia ekspozycji na pyłki w tych obu środowiskach.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie koncentracji pyłków roślin w opadzie pyłkowym w środowisku wiejskim i wiejskim centralnej Polski.
Materiał i metody. Ziarna pyłkowe pozyskiwano w Łodzi i w Mierzycach, metodą wolumetryczną w rytmie tygodniowym, przy użyciu dwóch pułapek Lanzoni. Badania trwały od marca do października w latach 2003 i 2004.
Wyniki. W opadzie pyłkowym Łodzi i Mierzyc oznaczono ponad 90 taksonów roślin. Najwyższe stężenia w obu badanych sezonach odnotowano dla brzozy (55 602), co stanowiło 18% wszystkich ziaren w opadzie pyłkowym, sosny (23 051) – 9%, pokrzywy (22 317) – 8,3% i traw (15 439) – 5,9%, olszy (10 776) – 3,6%. Stwierdzono większe różnice opadu pyłkowego pomiędzy sezonami 2003 i 2004 niż pomiędzy badanymi środowiskami. W sezonie 2003 w Łodzi wyższy opad pyłkowy zanotowano w odniesieniu do olszy i leszczyny. W Mierzycach opad pyłkowy był istotnie wyższy niż w Łodzi w odniesieniu do żyta, pokrzywy, babki zwyczajnej/średniej, bzu czarnego i jałowca. W sezonie 2004 istotne więcej było ziaren brzozy w Mierzycach niż w Łodzi. W Łodzi odnotowano istotnie więcej niż w Mierzycach pyłku grabu. Łącznie w sezonach 2003 i 2004 stwierdzono następujące istotne różnice: pyłku brzozy było o 51% więcej w Łodzi niż w Mierzycach (p<0,002), olszy o 39% więcej w Łodzi (p=0,018), wiązu o 47% więcej w Mierzycach (p=0,008), traw o 43% więcej w Mierzycach (p=0,038), ambrozji, o 72% więcej w Mierzycach (p=0,024), pokrzywy o 28% więcej w Mierzycach (p<0,002). Stwierdzono obecność pyłku ambrozji w obu monitorowanych sezonach i w obu środowiskach.
Wnioski. Stwierdzono istotne różnice w nasileniu opadu pyłkowego na wsi i w mieście, ale nie pozwala to wyjaśnić różnic w częstości uczuleń na alergeny pyłkowe między wsią i miastem.

słowa kluczowe: pyłki, miasto, wieś, aerobiologia, alergia na pyłki, Łódź, Mierzyce

strony: od 139 do 147szacunkowy czas pobierania pliku (121 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.