english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Atopowe testy płatkowe w diagnostyce alergii na mleko krowie u niemowląt i małych dzieci
Beata Cudowska, Maciej Kaczmarski

Wprowadzenie. U podłoża alergii pokarmowej leżą zarówno reakcje natychmiastowe (IgE-zależne), jak i późne, w diagnostyce których wykorzystuje się atopowe testy płatkowe (APT). Ze względu jednak na brak standaryzacji APT, ich wartość diagnostyczna pozostaje nadal kontrowersyjna.
Cel pracy. Celem pracy była weryfikacja hipotezy mówiącej o niskiej przydatności APT w diagnostyce nadwrażliwości pokarmowej na mleko krowie.
Materiał i metody. Badania dotyczyły 27 dzieci w wieku 5-36 m-cy (18,15±10,03) z objawami ze strony skóry i przewodu pokarmowego, wskazującymi na nadwrażliwość na mleko krowie. Po wykonaniu testów skórnych i APT zweryfikowano otrzymane wyniki testami prowokacji pokarmowej. Oceniono czułość, swoistość, wartość predykcyjną wyniku dodatniego (PPV) i negatywnego (NPV).
Wyniki. U 59,3% dzieci uzyskano dodatni wynik prowokacji pokarmowej na mleko, z czego u 18,8% były to reakcje natychmiastowe, u pozostałych (81,3%) reakcje późne. U 48,1% chorych stwierdzono dodatnie wyniki APT na mleko, u 76,9% z nich potwierdzono rozpoznanie dodatnim wynikiem testu prowokacji. U 37,0% dzieci z negatywnymi wynikami testów skórnych na mleko uzyskano dodatnie wyniki APT; testami prowokacji potwierdzono nadwrażliwość typu późnego u większości z nich. Czułość APT wynosiła 82%, swoistość – 69%, PPV – 64%. Dla testów skórnych wartości te wynosiły odpowiednio: 91%/25%; dla sIgE 91%/38%.
Wnioski. APT wykazują większą swoistość aniżeli testy skórne i sIgE w diagnostyce alergii na mleko krowie u małych dzieci, co pozwala na wykrycie choroby u dzieci z późnymi reakcjami po spożyciu mleka i ujemnymi wynikami testów skórnych. Ze względu na niższą czułość APT w stosunku do innych testów, wiarygodność dodatniego wyniku APT powinna być zweryfikowana testami prowokacji pokarmowej.

słowa kluczowe: alergia na mleko krowie, atopowe testy płatkowe, testy skórne, testy prowokacji pokarmowej

strony: od 133 do 138szacunkowy czas pobierania pliku (82 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.