english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Immunologia kliniczna
Właściwości biologiczne czynnika transkrypcji jądrowej NF-kB
Ryszard Rutkowski, Sławomir Andrzej Pancewicz, Elżbieta Skrzydlewska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz

Regulacja ekspresji ponad 100 genów, m.in. cytokin, cząsteczek adhezyjnych, enzymów wymaga obecności czynnika transkrypcji jądrowej NF kappa B (NF-kB). Do białek tworzących czynnik NF-kB zaliczamy cząsteczki NF-kB1, NF-kB2, RelA, RelB, c-Rel. Typowe białka NF-kB są heterodimerami złożonymi z podjednostki p50 oraz białka RelA (p65). NF-kB występuje w cytoplazmie większości komórek jako nieaktywny kompleks podjednostki p105 oraz białek hamujących IkB. Po pobudzeniu komórek przez różnorodne bodźce prozapalne IkB warunkują przechodzenie NF-kB z cytoplazmy do jądra i jego dalszą aktywację na drodze klasycznej lub alternatywnej. Zakończenie i ograniczenie aktywności czynnika NF-kB wymaga kilku mechanizmów hamowania zwrotnego. Kontrola aktywacji NF-kB zachodzi zarówno wewnątrzkomórkowo, jaki i pozakomórkowo. Zależne od mechanizmów pozakomórkowych dodatnie sprzężenie zwrotne pozwala wzmacniać sygnały zapalne. NF-kB aktywując liczne geny warunkujące odpowiedź komórkową na określone czynniki zapalne, stanowi bardzo ważny element specyficznego mechanizmu immunologicznej kontroli procesu zapalnego. Z powyższych względów NF-kB powinien być uważany za bardzo istotny czynnik regulujący ekspresję genów związanych z licznymi procesami chorobowymi u ludzi, a hamowanie jego aktywności powinno być rozważane jako potencjalne działanie terapeutyczne W przyszłości być może specyficzne białka inhibitorowe NF-kB będą wykorzystywane w leczeniu licznych chorób zapalnych.

słowa kluczowe: NF-kB, IkB, IKK, drogi aktywacji, znaczenie biologiczne

strony: od 125 do 131szacunkowy czas pobierania pliku (373 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:76241374[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.