english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie stężeń wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej
Anna Charubczyk, Elżbieta Zielińska, Piotr Kuna

Wprowadzenie. Guzy mózgu stanowią drugą co do częstości grupę chorób nowotworowych u dzieci. Miejscowo w pierwotnych guzach mózgu oraz innych guzach usytuowanych pozamózgowo produkowane są cytokiny hamujące rozwój komórek. Ich wydzielanie do płynu mózgowo-rdzeniowego, jamy opłucnej i otrzewnej oraz surowicy krwi jest efektem martwicy i hipoksji związanej z mechanicznym uszkodzeniem okolicy guza. U dzieci z guzami litymi, a zwłaszcza guzami mózgu, do chwili obecnej nie badano stężenia cytokin w surowicy krwi.
Cel pracy. Porównanie stężeń IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, RANTES, GM-CSF, MCP-1, IFNg w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i określenie znaczenia tych cytokin dla przebiegu klinicznego choroby.
Materiał i metody. Badania wykonano w Katedrze Pediatrii UM w Łodzi w latach 2002-2004. Grupę badaną stanowiło 100 dzieci z chorobą nowotworową (29 z guzami mózgu i 71 z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej) oraz 49 dzieci zdrowych (mediana wieku 8,5±4,5 vs 8,3±4,4). Badania stężeń IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, IFNg i MCP-1 wykonano metodą ELISA przy użyciu przeciwciał monoklonalnych.
Wyniki. Przeprowadzona analiza wykazała statystycznie istotnie niższe stężenie IL-8 (p<0,001) i IL-12 (p=0,047) w grupie dzieci z guzami mózgu w stosunku do dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej. Obserwowano dłuższe okresy przeżycia bez niekorzystnych zdarzeń u dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i niskim stężeniem IL-8 w surowicy krwi w stosunku do ogółu badanych dzieci i wysokim poziomem IL-8 (p<0,004). Dzieci z lokalizacją pozamózgową nowotworu przeżywały dłużej od dzieci z guzami mózgu (p<0,005).
Wnioski. Podwyższone stężenie IL-8 w surowicy krwi u dzieci z chorobą nowotworową jest złym czynnikiem prognostycznym przebiegu choroby. Przeżywalność dzieci z nowotworami oun i niskim stężeniem IL-8 jest gorsze, co wskazuje na większe znaczenie oznaczeń jej stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym.


słowa kluczowe: nowotwory, interleukiny, dzieci

strony: od 83 do 89szacunkowy czas pobierania pliku (157 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.