english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 2. czerwiec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przydatność oceny wybranych markerów immunologicznych w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
Joanna Lipińska, Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Krystyna Wyka, Jerzy Stańczyk

Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności przeciwciał anty-CCP, czynników reumatoidalnych klas IgM, IgG i IgA oraz przeciwciał AKA, ANA w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS).
Materiał i metody. W 79 próbkach surowic krwi i 17 płynów stawowych uzyskanych od pacjentów z MIZS w różnym okresie choroby, oznaczono CCP i RF klas IgM, IgG i IgA – oraz AKA i ANA. Grupę odniesienia stanowiło 22 zdrowych dzieci. Obliczono czułość i swoistość ww. markerów oraz badano korelacje przeciwciał z czasem trwania, postacią i aktywnością procesu reumatiodalnego.
Wyniki. Przy progowej wartości anty-CCP wynoszącej 203 RU, czułość testu wynosiła 56%, a swoistość – 100%. Anty-CCP występowały w seropozytywnych, jak i seronegatywnych surowicach dzieci z MIZS, we wszystkich 3 postaciach choroby, niezależnie od czasu jej trwania. Markery te były obecne w 67% przypadków już we wczesnym okresie choroby. RF-IgG wykazywał nieznacznie wyższą czułość (57%) i niższą swoistość (95,5%). W przeciwieństwie do anty-CCP, które nie występowały w grupie odniesienia, RF-IgG obecny był u 4,5% dzieci zdrowych. Inne oznaczane markery (RF-IgM, -IgA, AKA i ANA) miały niższą swoistość i zdecydowanie mniejszą czułość. Anty-CCP i RF-IgG wykazywały dodatnią korelację z aktywnością procesu reumatoidalnego. W płynach stawowych najczęściej wykrywano RF-IgG.
Wnioski. Przeciwciała anty-CCP charakteryzujące się 100% swoistością dla MIZS mogą być pomocne w ustaleniu rozpoznania już we wczesnych stadiach choroby. Dużą przydatność diagnostyczną posiada również RF-IgG. RF-IgM, RF-IgA, AKA i ANA mają jedynie znaczenie pomocnicze. Anty-CCP i RF-IgG korelują z aktywnością MIZS. W trudnych diagnostycznie przypadkach pomocne może być jednoczesne oznaczanie kilku autoprzeciwciał.


słowa kluczowe: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, przeciwciała anty-CCP, przeciwciała ANA, przeciwciała AKA, klasyczny czynnik reumatoidalny, czynnik reumatoidalny klasy IgG, IgA

strony: od 75 do 82szacunkowy czas pobierania pliku (112 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.