english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 10. nr 1. marzec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Naturalny przebieg wyprysku atopowego oraz trudności diagnostyczne u chorych w podeszłym
A. Bożek, M. Piechel, R. Rachowska, A. Sobel, P.Z. Brewczynski, J. Jarząb

Wprowadzenie. Starzenie się populacji ludzkiej wpływa na co raz częstszą obecność chorób alergicznych w grupie osób po 65 roku
życia. Przykładem tego jest występowanie wyprysku atopowego (WA) u osób w wieku podeszłym.
Cel. Celem naszej pracy była próba oceny retrospektywno – prospektywnej chorych po 65 roku życia z podejrzeniem WA pod kątem
naturalnego przebiegu choroby, wartości badań diagnostycznych oraz trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 62 chorych po 65 roku życia z rozpoznanym WA. U wszystkich przeanalizowano historie
choroby oraz wykonano ocenę dermatologiczną skóry (SCORAD, ocena starzenia się skóry), badania alergologiczne (testy skórne,
IgE, ECP) oraz badania immunologiczne (składowe dopełniacza, IgG, IgM, IgA). W badaniu wzięła udział grupa kontrolna młodych
pacjentów z WA.
Wyniki. Czas przebiegu WA w grupie badanej wyniósł od 2 do 69 lat. U 6 chorych pierwsze objawy WA wystąpiły po 65 roku życia.
Chorzy uzyskali średni wynik punktowy 46±12 w skali SCORAD przy zajęciu ok. 37±11,5% powierzchni ciała przez WA. U 37%
chorych w podeszłym wieku obserwowano dodatnie wyniki testów punktowych na aerolaergeny, głównie roztoczy i grzybów
pleśniowych. Zakres stężenia IgE całkowitego w tej grupie wiekowej wyniósł od 4,27 IU/ml do 478 IU/ml. Wyniki te nie różniły się
znacząco od rezultatów otrzymanych w grupie kontrolnej. Obserwowano znamienne obniżenie wartości IgG, IgM oraz IgA w stosunku
do grupy kontrolnej. Nie zanotowano zmian w składowych dopełniacza u pacjentów starszych w stosunku do grupy kontrolnej.
Wnioski. Przebieg choroby a także kryteria diagnostyczne w zakresie rozpoznawania WA w wieku podeszłym są w dużym stopniu
podobne do osób młodych. Istnieje potrzeba wykonywania podstawowej diagnostyki alergologicznej u pacjentów w podeszłym wieku.

słowa kluczowe: starość, IgE, wyprysk atopowy

strony: od 39 do 46szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.