wersja polska  
Mediton - Publishing House
Start page  Journals  Books  Conferences  News  Mediton  Contact   
   Mediton
print this
   Editorial activity  

About us
Editorial activity
Conferences and conventions
Contact
Our editorial activity includes: composition, proof-reading, editorial correction, printing and distribution in Poland.

Prepared for publication:
  1. Vol. 1 „Immunoterapia alergenowa” („Allergenic immunotherapy”) edited by prof. Marek L. Kowalski
  2. Vol. 2 „Alergiczne i niealergiczne nieżyty nosa” („Allergic and non-allergic rhinitis”) edited by prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, dr hab. med. Bolesław Samoliński
  3. Vol. 3 „Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych” („Allergy to venom of hymenoptera insects”) edited by dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska
  4. Vol. 4 „Alergia kontaktowa” („Contact allergy”) by dr med. Marta Kieć-Świerczyńska
  5. Vol. 5 „lergia na roztocza” („Allergy to mites”) edited by dr med. Barbara Majkowska-Wojciechowska
  6. „Immunologia Kliniczna” („Clinical Immunology”) edited by prof. Marek L. Kowalski
  7. „Tam, gdzie szumi spalski las” („Wind in the Spała forest”), Władysław Kowalski
  8. „Echa spalskiej puszczy” („Echoes of the Spała forest”), Jan Kowalski
  9. „Audiologia kliniczna” („Clinical audiology”) edited by prof. Mariola Śliwińska-Kowalska

In preparation:
„ALERGOLOGIA W PRAKTYCE” („ALLERGOLOGY IN PRACTICE”) - publishing series edited by prof. dr. hab. med. Marek L. Kowalski.
Each volume in the series is going to be devoted to a specific issue and is going to be edited by one of the prominent Polish allergologists. This series is addressed not only to specialist allergologists but also to doctors of other specialisations, including family doctors.


Start page | Journals | Books | Conferences | News | Mediton | Contact

Copyright © 1996-2021 Mediton Publishing House | All rights reserved.