english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Konferencje i zjazdywersja do druku

  Archiwum
Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
Łódź, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, budynek C5, sala nr 25, 22 - 22 czerwca 2009


STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM

 NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNE

 

Siedziba: Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-215 ŁÓDŹ, ul. Pomorska 251,

tel. 6757244, 675733 1 fax: 6782292

Konto: PKO SA III Oddział w Łodzi

35124030601111000034521281

KRS 0000174693

 

 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, którego jest Pan/Pani członkiem.

Decyzję o konieczności przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjęto uchwałą w dniu 22 grudnia 2008 r.

 

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz protokolanta
 3. Rozpatrzenie merytorycznego sprawozdanie władz naczelnych Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za okres 2004-2009.
 4. Rozpatrzenie finansowego sprawozdanie władz naczelnych Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za okres 2004-2009.
 5. Udzielenie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od  2003-2008.
 6. Dyskusja na temat przyszłości Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne z siedzibą w Łodzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i ustalenia liczby członków Zarządu Głównego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i ustalenia liczby członków Głównej  Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i ustalenia liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 10.  Rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.
 11. Zamknięcie NWZ.
 12. Poczęstunek

 

§                     I Termin zebrania: 22 czerwca 2009 roku o godz. 15.00.

§                     II Termin: godz. 16.00.

§                     Miejsce zebrania: Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, budynek C5, sala nr 25.

 

 

Z poważaniem i wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski

 

 Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.