english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Konferencje i zjazdywersja do druku

  Archiwum
Alergologia w Praktyce - Konferencje Szkoleniowe Alfa 2006
Alergie, Astma i POChP
Łódź, 07 - 08 września 2006


Program konferencji

Czwartek, 7 września 2006

 

Otwarcie Konferencji                                                                       10:15-10:30

 

Sesja I. Sesja Międzynarodowa                                                     10:30-12:30

              Wspólna choroba dróg oddechowych                       

                        Rola czynników alergicznych w zaostrzeniach astmy

                        Postępowanie w przewlekłych zapaleniach nosa i zatok

                        Choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspirynę

                        Wpływ leczenia górnych dróg oddechowych na przebieg astmy

                       

 

Lunch                                                                                                 13:30-14:00

 

 

Sesja II. Leki antyleukotrienowe                                                   14:00-15:30

                        Eikozanoidy – rola w zapaleniu astmatycznym

                        Miejsce inhibitorów receptorów leukotrienowych w leczeniu astmy   łagodnej i umiarkowanej

                        Leki antyleukotrienowe – nowe obszary skuteczności

 

 

Przerwa na kawę                                                                              15:30-15:45

 

Sesja III. Beta-2 sympatykomimetyki                                              15:45-17:15

                        Molekularne mechanizmy działania agonistów b2-receptora

                        Beta-mimetyki w zaostrzeniu astmy

                        leczenie LABA w astmie – czas próby?

 

 

Spotkanie towarzyskie w pubie                                                       19:00-22:00

 

 

Piątek, 8 września 2006

 

 

Sesja IV. Wziewne glikokortykosteroidy                                         8:15-10:15

                        Molekularne mechanizmy skuteczności glikokortykosteroidów w astmie

                        Wziewne glikokortykosteroidy. Jaka dawka jest skuteczna?

                        Czy można udoskonalić glikokortykosteroidy?

 

 

Przerwa na kawę                                                                             10:15-10:30

 

Sesja V. Leczenie astmy w gabinecie lekarza rodzinnego        10:30-12:00

                        Kontrola astmy – co można osiągnąć?

                        Czy wystarczą słuchawki? Rola badań czynnościowych w diagnostyce astmy oskrzelowej

                        Nowe możliwości monitorowania zapalenia w astmie

 

Lunch                                                                                               12:00-13:00

 

Sesja VI. Leczenie astmy – patrząc w przyszłość                        13:00-14:30

                        Inhibitory fosfodwuesterazy 4 (PDE 4)

                        Anty-IgE w leczeniu astmy

                        Leczenie anty-cytokinowe w astmie

 

  

 

Sesja VI. Przewlekła obturacyjna choroba płuc                        14:45-16:15

                        Etiopatogeneza POCHP

                        POCHP a astma – diagnostyka różnicowa

                        Standardy leczenia POCHP

 

 

 Zakończenie Konferencji                                                            16:15-16:30

 

 

Organizatorzy

„Mediton”

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę  i Choroby Alergiczne

 

Biuro Organizacyjne

MEDITON

ul.Sienkiewicza 101/109 m 115

tel./fax 42-636-35-18, tel. 42-636-35-30

e-mail: mediton@mnc.pl

 

Opłata uczestnictwa

Do dnia 15.08.2006 r.

Uczestnik                  - 240 PLN

Osoba towarzysząca  - 100 PLN

  

Po dniu 15.08.2006 r.

Uczestnik                  - 290 PLN

Osoba towarzysząca  - 140 PLN

Podane ceny za uczestnictwo w konferencji są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

 

Wpłaty należy dokonać na konto nr: 48 1020 3408 0000 4902 0020 2291

 

Uwaga!

Udział w 2 konferencjach upoważnia do 25% zniżki opłaty rejestracyjnej na III konferencję.

Udział w 3 konferencjach upoważnia do 50% zniżki na IV konferencję.

 

Hotele

 

Hotel "Reymont"

Ul. Legionów 81, 91-072 Łódź           

tel\fax 0-42 633-80-23

 

Hotel "Grand" Orbis S.A 

Ul. Piotrkowska 72, 90-102 Łódź        

tel. 0-42 633-99-20

  

Hotel "Polonia"

Ul. Narutowicza 38, Łódź

Tel. 0-42 632-87-73

 

Hotel "Mazowiecki"

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 56/57, Łódź

tel. 0-42 637-43-33

 

Hotel „Światowit”   

Al. Kościuszki 68, Łódź      

tel.  0-42  636-36-37

 

Hotel "Centrum"

Ul. Kilińskiego 59/63, Łódź          

tel. 0-42  632-86-40

 

Hotel „Boss”

ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź  

tel. 0-42  676-31-13

 

Rezerwacji hoteli prosimy dokonywać indywidualnie.

 Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.