english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - informacje dla czytelników  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana

„Przegląd Alergologiczny” jest wydawany przez Oficynę Wydawniczą MEDITON, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź, tel. (+48) 042 636 35 18, (+48) 042 636 35 30 i ukazuje się 3 razy w roku (wiosną, jesienią i zimą).

prenumerata
Cena prenumeraty wynosi 42 zł rocznie (3 numery). Cena pojedynczego egzemplarza - 14 zł. Zamówienia można przesyłać listownie lub faxem (42 636 35 18) lub pocztą elektroniczną: mediton2@mnc.pl.

prawa autorskie
Wszystkie prawa autorskie są zarezerwowane dla Oficyny Wydawniczej MEDITON. Artykuły ani żadne ich fragmenty nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.

zgoda na przedruk (powielanie)
Korespondencję dotyczącą przedruku lub powielania artykułów lub jakichkolwiek ich części należy kierować na adres Oficyny Wydawniczej MEDITON.

Opinie zawarte w artykułach opublikowanych w czasopiśmie „Przegląd Alergologiczny” nie muszą pozostawać w zgodzie z opiniami Redakcji i Oficyny Wydawniczej. Wydawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na łamach kwartalnika.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.